21 podkaster om teknologi og korona-erfaringer

Illustrasjon LØRN-pockaster

LØRN og Norsk Sykepleierforbund har laget en kunnskapsserie om covid-19-håndteringen i Norge.

Mange har omtalt covid-19-pandemien som «en katalysator for bruk av teknologi» i samfunnet. Teams og Zoom har blitt de viktigste møtearenaene det siste året. Og det er liten grunn til å tro at samfunnet vil gå tilbake til hvordan det var før pandemien.

Men ser så bildet ut for helsepersonell? Og for sykepleiere? Og hvordan ser teknologene på mulighetene for økt bruk av teknologi i utviklingen av helsetjenesten i fremtiden?

Lærdommer vi bør ta med oss

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har, gjennom firmaet LØRN, fått utarbeidet 21 podkaster, der sykepleiere og andre med ulik bakgrunn reflekterer rundt hva pandemien har lært oss, om bruk av teknologi, om muligheter for å gjøre ting på nye måter, og om hvilke lærdommer vi bør ta med oss inn i fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Podkastene vil presenteres og diskuteres i et eget webinar på Sykepleiernes dag, 12. mai.

Veier videre