The Art of Nursing

«The Art of Nursing» portretterer medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF), som på forskjellige vis alle bærer arven etter Florence Nightingale med seg i sitt virke som sykepleier.

Av hundrevis av velbegrunnede forslag til kandidater er de portretterte valgt ut, og gjenspeiler også NSFs medlemsmasse.

Åtte kunstverk av sykepleiere som har vist mot, stått i stormen, gått foran, har vist faglighet, dugelighet og dedikasjon til yrket samles til slutt i ett bilde nummer ni – «Florence Nightingale» – som er ment avduket under Sykepleierkongressen 1. desember 2021.

Kunstverkene består av mer enn et bilde. Musikk, tekst og film legges også til. Prosjektet skal ikke bare fange fagpersonen og mennesket bak, men også tegne et bilde av virkeligheten de utøver sitt yrke i, yrkesmessige utfordringer i det små og i det store, samfunnsansvaret, profesjonsutøvelsen, glede, kvaler, valg og det kliniske blikket.

The art of building bridges between skills, knowledge, science and the silent skillful way nurses transform these aspects into act of care.

Gjennom å vise fram mangfoldet og kompetansen til sykepleiere ønsker NSF med dette prosjektet å bidra til positiv oppmerksomhet rundt sykepleiefaget. Ikke minst ønsker NSF å bidra til en anerkjennelse av den innsatsen NSFs medlemmer gjør - i året som skulle være sykepleiernes og jordmødrenes år, men som også ble koronaens år. 

Gatekunstprosjektet er godt i gang. 12. mai ble portrettet «After Hours» av intensivsykepleier Anniken Maamoen avduket på Oslo S. Bildet viser både viktigheten av intensivsykepleiekompetanse i koronatid så vel som arbeidshverdagen man står i som sykepleier under en pandemi. Den 26. juni ble Irene Vågens engasjement for eldre og demente viet oppmerksomhet og «Eldrebrølet» avduket på Fløyen i Bergen og 24. september avdukes det tredje maleriet «Arrival» på Oslo Lufthavn Gardermoen.