Breathe - den fjerde avdukingen i gatekunstprosjektet

Den portretterte sykepleieren, Gro Kristine Kiil Larsen, holdt tale.

Det er Gro Kristine Kiil Larsen som er den portretterte sykepleieren. Hun kan stå inne for sitatet. Hun har skrevet en oppgave om temaet og hun har i sitt virke som sykepleier selv kjent på presset.

Gro Kristine Kiil Larsen jobber ikke lenger klinisk. Nå jobber hun som lærer i fagutdanningen av helsefagarbeidere. Som hun sier sjøl blir ett budskap spesielt viktig å formidle til studentene: Du må ha egenomsorg. Ikke bare for egenomsorgens skyld – men som en forutsetning for å kunne fortsette å yte omsorg til andre.

Gro selv beskriver et nært samarbeid med kunstneren AFK. Gros forventninger var et portrett av henne i sitt virke som kreftsykepleier. AFK avdekker i stedet en felles utfordring for mange sykepleiere: Følelsen av å gispe etter luft.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen avduker "Breathe" i Tromsø Rådhus 14. desember.

Profesjonalitet skal vises. Pasienter og pårørende skal ivaretas i de mest sårbare øyeblikk. Nok en gang tar samvittigheten overhånd og lunsjen droppes. Alltid med et ønske om å yte sitt beste, alltid med et beroligende smil – og samtidig et eget indre trykk det for mange blir vanskelig å bære. Man drukner i oppgaver – og får til slutt ikke puste.

Les pressemeldingen her.

Portrettet ble avduket inne i Tromsø rådhus. Kunstverket er det fjerde kunstverket i NSFs gatekunstprosjekt The Art Of Nursing i samarbeid med Piece of Piece. Her portretteres sykepleiere som har vist mot, stått i stormen, og vist faglighet, dugelighet og dedikasjon til yrket og er en del av NSFs markering av det internasjonale sykepleier- og jordmoråret.

Fra venstre: forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, Gro Kristine Kiil Larsen, fylkesleder i Troms og Finnmark Lena Røsæg Olsen og nestleder Åshild Østlyngen.

Les mer om de tidligere kunstverkene her

12. mai ble portrettet «After Hours» av intensivsykepleier Anniken Maamoen avduket på Oslo S. Bildet viser både viktigheten av intensivsykepleiekompetanse i koronatid så vel som arbeidshverdagen man står i som sykepleier under en pandemi. Den 26. juni ble Irene Vågens engasjement for eldre og demente viet oppmerksomhet og «Eldrebrølet» avduket på Fløyen i Bergen. Den 24. september ble det tredje maleriet «Arrival» på Oslo Lufthavn Gardermoen avduket.

Kunstverket «Breathe» skal hedre sykepleierne ved utgangen av sykepleiernes og jordmødrenes år.