Full støtte til strengere tiltak

Lill Sverresdatter Larsen støtter innstrammingene Bent Høie og Regjeringen kommer med for å begrense smitten.

Tiltakene som nå offentliggjøres er nødvendig om vi skal opprettholde intensivkapasiteten i Norge, mener Lill Sverresdatter Larsen. Her sammen med helseminister Bent Høie ved en tidligere anledning.

Regjeringen strammer skruen etter råd fra Folkehelseinstituttet og legger sterkere begrensing på reiser både utenlands og innenlands. Sosial kontakt begrenses også kraftig. Maks 10 sosiale kontakter og bare nødvendige reiser innenlands er blant de nye tiltakene. Arbeidsreiser og reiser som kan gjennomføres med liten kontakt med andre (for eksempel til fritidseiendom) er unntatt. Skoler og barnehager skal også drives som nå så langt der er mulig.

– Vi mottar daglig rapporter fra sykepleiere ansatt på sykehus og kommuner over hele landet. Kapasitetsutfordringene er alvorlig og belastningen på personell har vært stor siden i mars. Særlig sykepleiere ved intensivavdelinger, legevakt, sykehjem og hjemmetjenester har varslet en stadig økende bekymring de siste ukene. Vi har varslet alvoret, og markerer derfor viktigheten av at alle stiller seg bak disse nye tiltakene fra regjeringen.

Det blir nå anbefalt en hurtigtest for ansatte i sykehjem og omsorgsboliger. – Det er bra, det samme må på plass for hjemmetjenesten, mener Sverresdatter Larsen.

De nye tiltakene anbefaler at alle i størst mulig grad holder seg hjemme. Vi bør holde minst 2 meters avstand hos personer i risikogrupper. Det anbefales maks 20 personer på private arrangementer og 50 på innendørs arrangementer. Unødvendige innlandsreiser bør unngås og det innføres nasjonal skjenkestopp kl. 24.00.

Krav om attest på gjennomført test innføres hos alle fra røde land. Personer som kommer uten fast bopel eller arbeidsgiver, må oppholde seg på koronahotell og teste seg i periode på inntil 10 dager.

– Det er viktig for oss å markere viktigheten av at alle stiller seg bak disse nye tiltakene fra regjeringen. Vi sykepleiere skal gå på jobb for deg. Da er det viktigere enn noen gang å prioritere forebyggende helse- miljø og sikkerhetstiltak. Det handler om å unngå alvorlig sykdom, senskader etter Covid-19, etterslep på annen behandling, men også langtidssykefravær og frafall av helsepersonell. Derfor håper vi alle slutter opp om disse tiltakene. Det er som flere andre har sagt – det er alvor nå, sier Sverresdatter Larsen.