International Council of Nurses (ICN) har inngått en avtale om samarbeid med SNOMED International

Avtalen innebærer at ICNP utgis og administreres av SNOMED International. ICN vil fortsatt ha eierskapet til ICNP og ansvaret for å definere innholdet slik at det oppfyller behovene for sykepleiebegreper over hele verden.

SNOMED CT er verdens største helsespråk, og representerer en samling av 350 000+ kliniske begreper. Hovedformålet er å støtte helsepersonell i dokumentasjon av pasientinformasjon i elektronisk pasientjournal (EPJ) og gi et felles helsespråk i hele verden. ICNP® er en standardisert terminologi for dokumentasjon som støtter sykepleiepraksis og pasientbehandling. Den inneholder sykepleiediagnoser, intervensjoner og ønsket resultater. ICNP er oversatt til norsk. ICNP blir nå en del av en del av SNOMED CT, og kan dermed utnytte SNOMED Internationals globale kliniske valideringsprosesser, kvalitetssikring, lisensplattform, og etablerte distribusjonsverktøy.

NSF har i mange år fremmet nødvendigheten av å integrere terminologi i EPJ-systemer. Vi håper at dette samarbeidet kan bety at ICNP blir tilgjengelig i dokumentasjonsprosessen for sykepleiere i hele landet.

Les mer på ICNs nettsider.