Kan endelig få spesialistgodkjenning

Forbundsledelsen er hoppende glade! F.v. Silje Naustvik, Lill Sverresdatter Larsen og Kai Øyvind Brenden.

Forbundsledelsen feirer! F.v. Silje Naustvik, Lill Sverresdatter Larsen og Kai Øyvind Brenden.

- Dette har vi jo jobbet for i mange år. Endelig skjer det noe. Vi har savnet bevegelse på dette feltet lenge. En gledens dag! sier en hoppende glad forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

I statsbudsjettet, som legges frem den 12. oktober, vil Helsedirektoratet bli bedt om å se på forskjellige løsninger for spesialistgodkjenning.

– Vi foreslår i statsbudsjettet for neste år å be Helsedirektoratet utrede ulike modeller som kan føre til spesialistgodkjenning av blant annet ABIOK-sykepleiere, jordmødre, helsesykepleiere og sykepleiere i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, sier avtroppende helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til Sykepleien i dag.

Spikeren i kista?

Nå vil Sverresdatter Larsen jobbe videre opp mot den nye regjeringen, og hun håper og tror at de også vil forstå viktigheten av tiltaket.

- Jeg mener dette kan være den endelige spikeren i kista for avkortingen av videreutdanning for sykepleiere etter 90 studiepoeng. Dette har betydning for mange sykepleierfaggrupper, sier hun.

Faggruppene fornøyde

Det var mange som feiret i dag. En av dem var leder for faggruppen for intensivsykepleiere, Paula Lykke. Hun mener spesialistgodkjenning for spesialsykepleiere er etterspurt både fra faggruppene, helsetjenestene og befolkningen

- Dette er så viktig for alle sykepleiere! Det er virkelig en annerkjennelse av faget sykepleie og at Norge trenger spesialister. Det selvstendige ansvaret enhver intensivsykepleier har, vil bli tydeligere og avgrenset med spesialistgodkjenning. Spesialister har kompetanse på masternivå, og dette er i tråd med vårt arbeid for at fremtidens spesialsykepleier har masterkompetanse.

En annen som var feststemt fra budsjettlekkasjen var Therese Jenssen Finjarn, som leder faggruppen Anestesisykepleierne NSF. Hun fortalte til Sykepleien at hennes mor, som var anestesisykepleier, allerede i 1974 trodde spesialistgodkjenning snart ville være på plass. Finjarn mener det er på overtid at politikerne kommer etter.

- Nå er jeg så glad for at denne døren er åpnet igjen. Jeg ser på dette som en 75 prosent seier. Det er bare politisk uvilje som kan stoppe dette nå, mente Finjarn.

Kjempet lenge

Helsesykepleierne blir også i stor grad påvirket av forslaget om spesialistgodkjenning. Leder av faggruppen for helsesykepleiere Ann Karin Swang ble svært glad, og forteller at dette har de kjempet for i lange tider.

- Spesialistgodkjenning vil være et svært godt bidrag til økt kompetanse og kvalitet i helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn og unge. Hovedpoenget med en spesialistgodkjenning blir å styrke brukersikkerheten, å gi brukene, og arbeidsgiver, en garanti for kompetansen til helsepersonellet de har med å gjøre. Altså sikre at alle brukere får en faglig forsvarlig tjeneste. Og så blir det endelig slutt på at alle kan kalle seg helsesykepleier, avsluttet Swang.

Les artikkelen i Sykepleien.