NSFs første webinar om forskning

SVG
En sykepleier på datamaskin. [Illustrasjon: Martina Paukova]

Illustrasjonsfigur av sykepleier foran PC-skjermen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen åpnet webinaret med å understreke hvor viktig sykepleieforskning er for å få gjennomslag for NSFs strategi når det gjelder

  1. nødvendig utvikling av helse- og omsorgstjenesten
  2. å rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten
  3. økt kvalitet i utdanning av sykepleiere og spesialsykepleiere

Deretter presenterte årets mottagere av NSFs strategiske forskningsmidler 2020 sine prosjekter. Førsteamanuensis Borghild Løyland, OsloMet, fortalte om sitt prosjekt om håndhygiene, infeksjonsutbrudd og antibiotikabruk på sykehjem. Professor Tone Merete Norekvål, Haukeland universitetssykehus, fortalte om sitt prosjekt, E-helseprogram for PCI-pasienter.

Etter pausen fikk vi presentert to viktige forskningsprosjekter tilknyttet Covid-19 og fremtidige pandemier. Førsteamanuensis Lise-Merete Alpers snakket om beredskap og forebygging knyttet til somaliske og pakistanske innvandrere i Norge. Hun har fått tildelt NSFs ekstra-stipend tilknyttet årets pandemi. Deretter presenterte Førsteamanuensis og postdoc Kristin Hofsø prosjektet "En nasjonal kartleggingsstudie av overleving og senplager etter intensivbehandling av Covid-19". Hun var eneste sykepleier som fikk støtte fra Norsk Forskningsråds utlysning tilknyttet pandemistudier våren 2020.

Webinaret ble avsluttet med en dialog mellom æresmedlem og professor Marit Kirkevold og professor Ellen Karine Grov med temaet "Hvordan kan vi få mer gjennomslagskraft for sykepleieforskning?". Et sentralt moment var at masterkompetanse bidrar til å gjøre flere interessert i forskning, og øker muligheten for at sykepleiere ser på forskning som en karrierevei.

Her kan du se opptak av webinaret, som vil være tilgjengelig i én uke: Webinar om sykepleieforskning, 11.12.2020