Nullvisjon på agendaen på Pasientsikkerhets-konferansen

Panel Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Panelsamtale: Hvordan lykkes med nullvisjon - og hva er fallgruvene? F.v: ordstyrer, Einar Hovlid, Statens Helsetilsyn, Trine Olsen, klinikkdirektør Bærum sykehus, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, lege i spesialisering og ph.d.-kandidat ved Institutt for helse og samfunn Ishita Barua. Foto: skjermdump

I Norge fikk vi en nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet for tre år siden. Med den fikk vi en nullvisjon: For en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste uten skade for hver pasient og bruker, alltid og overalt. WHOs aller første handlingsplan og nullvisjon i arbeidet med pasientskader kom i år.

Nullvisjon - hjelp eller hinder for pasientsikkerheten?

I Norge får rundt 13 prosent av pasienter på sykehus pasientskader. Heldigvis er de sjelden alvorlige. Kan en hårete og svært ambisiøs visjon bidra til pasientsikkerhetsarbeidet, eller kan det stå i veien og skape frykt?

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen deltok i panelsamtale om temaet sammen med klinikkdirektør ved Bærum sykehus Trine Olsen, prosjektleder i Statens helsetilsyn Einar Hovlid, og lege i spesialisering og ph.d.-kandidat ved Institutt for helse og samfunn Ishita Barua.

–En nullvisjon er bra. Men det må jobbes med systemene og rammene våre. Det kan ikke bli den enkeltes ansvar. I dag kvier 70 prosent av sykepleiere seg for å melde fra om avvik. Det ligger et enormt ansvar på ledere for å sørge for et trygt arbeidsmiljø og en åpenhetskultur. Vi må kunne melde fra om avvik og feil, slik at vi også kan gjøre noe med dem. Uten trygge ansatte får vi heller ikke trygge helsetjenester. For vi er mennesker, og vi er feilbarlige, sa Sverresdatter Larsen.

 –Vi trenger kvalitetsindikatorer som måler riktige ting i arbeidet med pasientsikkerhet. Jeg mener et riktig og viktig mål er å se på at vi har riktig kompetanse og riktig bemanning, døgnet rundt, sa hun videre.

Sykepleierpodden sendte live fra Pasientsikkerhetskonferansen, der temaet nettopp var pasientskader og sikkerhet på sykehus. Den legges snart ut der du henter dine podkaster.