Sammen med NHO om teknologiløft

Lill Sverresdatter Larsen og Ole Erik Almid, administrerende direktør i NHO

Forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almid. Foto: Kristin Henriksen

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norsk Sykepleierforbund (NSF) deler en utålmodighet når det gjelder utvikling og implementering av teknologi i helse- og omsorgssektoren. "Alle" peker på teknologien for å løse deler av bemannings- og kompetanseutfordringene i helsesektoren, men utviklingen går for sent.

Det er et stort potensial for samarbeid mellom tjenesteutøvere og teknologileverandører. For å få til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten og velferdsstaten i fremtiden, må vi bli langt flinkere til å samhandle og finne felles løsninger på tvers av tradisjonelle skillelinjer mellom offentlige og private bidragsytere.

– Når vi jobber mot samme mål vil samarbeid og felles front gi oss mer gjennomslagskraft. Sammen har NSF og NHO en unik posisjon til å skape dialog mellom mellom fagfolk i helsetjenesten og leverandører av teknologiske løsninger, samt formidle verdien av investering i velferdsteknologi. Det er en forutsetning for å realisere innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Vi sier at sykepleiere er sterkere sammen. På dette feltet er sykepleiere enda sterkere sammen med NHO, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i NSF.

NSF og NHO har fire felles ambisjoner som vi mener bør legges til grunn for en prioritert innsats for å skalere helse- og velferdsteknologiske løsninger frem mot 2030:

  • Sikre en robust og effektiv helse- og velferdstjeneste med god ressursutnyttelse
  • Gi riktig bistand til riktig tid der brukerne/pasientene er
  • Utvikle attraktive arbeidsplasser for helse- og omsorgspersonell og bedre anvendelse av kompetansen i et fremtidsrettet velferdstilbud
  • Skape et bredt og lønnsomt leverandørmarked til helse- og velferdssektoren med verdiskaping, nye arbeidsplasser og økte eksportinntekter.

Last ned felles notat NHO og NSF.