Sykepleierspillet, engasjerende læring og repetisjon

Sykepleierspillet

Kaja Bast Sørsdal, Martin Brønner og Ane Haugvaldstad Walle har utviklet Sykepleierspillet. Her sammen med forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen og Bente Slaatten fra Randstad Care som har bidratt økonomisk med utviklingen av spillet.

Sykepleierspillet er et quiz-basert brettspill som inneholder 770 spørsmålskort innen kategoriene anatomi, fysiologi, biokjemi og sykdomslære. Spillet er utviklet av sykepleierne Kaja Bast Sørsdal, Martin Brønner og Ane Haugvaldstad Walle.

- Ideen om Sykepleierspillet kom på en spillkveld for tre år siden. Vi hadde spillkveld hjemme hos Kaja og i løpet av kvelden ble vi nysgjerrige på om det fantes et sykepleierspill, men etter omfattende søk fant vi ingen verken på norsk eller engelsk, sier Martin Bønner.

Tidligere denne uka fikk forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen møte utviklerne av Sykepleierspillet, det ble også tid til et kort prøvespill.

- Jeg merker alt nå på vårt korte prøvespill at dette er engasjerende. Sykepleierspillet er virkelig faget i front. Jeg skal definitivt ha spillkveld med sykepleiervenner og Sykepleierspillet, sier en engasjert Sverresdatter Larsen.

Spillbrettet minner om Trivial Pursuit, men har også hentet inspirasjon fra Monopol og Alias.

- Det er viktig at spillet oppfattes som gjenkjennelig, derfor har vi hentet inspirasjon både med tanke på design og spillopplevelse fra velkjente spill, sier Bønner.

Første opplag av spillet har blitt trykket i 1.500 eksemplarer, og spillgründerne har alt solgt 2/3 av opplaget.

- Vi har nå satt oss i kø for å få trykket opplag 2. Vi har også lyst til å oversette spillet til svensk, dansk og engelsk, men først vil vi jobbe med det her i landet så får vi se hva som skjer utover i 2022, sier Kaja Bast Sørsdal.

Sykepleierspillet er utviklet med tanke på sykepleierstudenter og sykepleiere, men egner seg også godt for andre fagfelt innen helsefeltet.

- Vi har fått tilbakemeldinger fra sykepleierstudenter på at spillet fungerer og er nyttig, både som repetisjon og forberedelse til eksamener. Det er også flere avdelinger på sykehus og sykehjem som sier de har tatt i bruk spillet både i sosiale samlinger og for oppfriskning av kunnskap. Vi blir veldig glade og takknemlige når vi får tilbakemeldinger på at spillet er inspirerende, morsomt og nyttig, sier Ane Haugvaldstad Walle.