Webinar om sykepleietjenesten i nye sykehusbygg

Målgruppen for arrangementet var tillitsvalgte, fylkesledere, faggrupper og verneombud. Bakgrunnen var at det de neste årene skal investeres et betydelig antall milliarder i nye sykehusbygg over hele Norge. Dette vil legge rammene for driften i mange år fremover og ha stor betydning for pasientopplevelsen og ansattes arbeidsmiljø.

Erfaringer fra nye sykehus som er ferdigstilt de siste årene, viser at nye bygg ikke nødvendigvis gir gode rammer. Sykepleietjenesten utgjør den mest personellintensive delen av sykehusene. Tillitsvalgte og sykepleiere har en sentral rolle i prosessen rundt nye sykehusbygg, både innenfor psykiatri og somatikk. I dette ligger det viktige påvirkningsmuligheter, men også et stort ansvar og ofte begrenset myndighet.

Hensikten med dette webinaret var å lære av tidligere prosjekter, og dele erfaringer fra tillitsvalgte og verneombud fra ulike byggeprosjekt. Det var rundt 150 deltakere som deltok på webinaret.