2,4 milliarder på vikartjenester

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Norsk Sykepleierforbund har siden 2012 systematisk kartlagt hvor mye penger norske kommuner og helseforetak bruker på innleie av helsepersonell. I 2021 brukte norske kommuner 1,76 milliarder kroner på vikarer, og helseforetakene brukte 647,7 millioner kroner på vikartjenester.

- Sykepleiermangelen øker år for år. Det er den arbeidskraften norske arbeidsgivere, ifølge NAVs årlige bedriftsundersøkelse, sier det er størst mangel på. Dagens lønnssystem har vist seg ute av stand til å løse krisen. Alternativet til vikarbruk er å ansette sykepleiere i faste hele stillinger, og å legge til rette for et arbeidsliv som ikke driver de ansatte ut i sykefravær og tidlig pensjonering, sier Sverresdatter Larsen.

Store forskjeller blant kommunene

Selv om utgiftene til vikarbruk øker, er det store forskjeller mellom kommunene.

Store byer
Store byer 1

- Selv om de fleste kommunene øker sin bruk av vikartjenester så er det veldig positivt å se at kommuner som Grimstad, Hamar, Levanger og 21 andre lykkes med å få vikarbruken ned til null. Det forteller meg at med politisk vilje kan man kutte vikarbruk og heller bruke ressursene på fast ansatte sykepleiere, noe som er til det beste for pasienter, pårørende, arbeidsgiver og ansatte, sier Sverresdatter Larsen.

Helseforetakenes utgifter til vikarer øker

Det er en stor økning i kostnader knyttet til sykepleiervikarer i helseforetakene. I 2020 brukte helseforetakene 502 millioner kroner, i 2021 var tallet 647,7 millioner en økning på 28 prosent.

Helseforetakene
Helseforetakene 1

- Etter noen år med en positiv utvikling har helseforetakene de siste tre årene brukt mer penger på vikartjenester. Det er en kortsiktig og dyr løsning. Vi vil få bedre helsetjenester ved å ha faste ansatte, det gir stabilitet til pasientene, pårørende, arbeidsgiver og ansatte, sier Sverresdatter Larsen.

Norsk Sykepleierforbund mener:

Lær av de kommunene som lykkes med å få ned unødig og dyr vikarbruk.

Nei til unntak for helsesektoren når vikarbruken i Norge skal strammes inn.

Helseminister må i kommende oppdragsdokument gi helseforetakene klar beskjed om at de skal legge fram en plan for å få ned vikarbruken.

Om kartleggingen

Norsk Sykepleierforbund har i samarbeid med BCW kartlagt helseforetakene og kommunenes innkjøp av vikartjenester.