Høringssvar: Forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift

NSF møter korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet NSF møter Korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter i hovedsak forslagene til hvordan tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år i asylmottak skal gjennomføres. Vi har imidlertid gjentatt vårt syn på at omsorgen for denne gruppen barn bør ligge under barnevernet, slik det er for barn under 15 år.

NSF mener at det bør gjøres uanmeldte tilsyn med alle de aktuelle mottakene, at informasjon og rett til kvalifisert tolk må sikres.

Les mer her: