Hver femte sykepleiervakt er uten sykepleier

Lill alvorlig

– Det er alvorlig når hver femte sykepleiervakt ikke bemannes av sykepleier. Det påvirker kvaliteten på tjenestene som tilbys, er en trussel for pasientsikkerheten og det kan utgjøre et arbeidsmiljøproblem, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. (Foto: NSF)

– Langt lavere sykepleierbemanning enn planlagt truer pasientsikkerheten, uttaler forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

I morgen, tirsdag, legger Oslo Economics frem utredningen «Planlagt og faktisk bemanning av i den kommunale helse og omsorgstjenesten» på Norsk Sykepleierforbunds arrangement «På vakt for Norge – er vi rustet for neste krise?» i Arendal.

Truer pasientsikkerheten

Kartleggingen viser hvordan bemanningssituasjonen faktisk er i de ulike tjenestene. Den dokumenterer at den formelle kompetansen på vakt er lavere enn det som er planlagt og ansett nødvendig.

– Det er alvorlig når hver femte sykepleiervakt ikke bemannes av sykepleier. Det påvirker kvaliteten på tjenestene som tilbys, er en trussel for pasientsikkerheten og det kan utgjøre et arbeidsmiljøproblem, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Hvert år kartlegger NSF avviket mellom hvilken fagkompetanse som var planlagt i turnus og hvem som faktisk bemannet vaktene i kommunenes helse- og omsorgstjeneste.

Kartleggingen inkluderer 1028 arbeidssteder over hele landet. 97610 vakter var planlagte bemannet med sykepleier. Kartleggingen viser at det i gjennomsnitt var nesten 20 prosent av de planlagte sykepleiervaktene som ikke ble bemannet av sykepleiere. De forble ubemannet eller bemannet av personell med lavere kompetanse. I hjemmesykepleien er det tilsvarende tallet 21 prosent.

Debatt med helse- og omsorgsministeren, leder av helse- og omsorgskomiteen og forsvarsjefen

Utredningen fra Oslo Economics danner grunnlaget for Norsk Sykepleierforbunds debatt «På vakt for Norge – er vi rustet for neste krise?» som arrangeres under Arendalsuka.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vil gi sitt perspektiv på beredskapen før Oslo Economics legger fram utredningen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, leder av helse- og omsorgskomiteen Tone W. Trøen og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen vil deretter debatter landets helseberedskap.

Kontaktinformasjon:
Tore Bollingmo
Kommunikasjonssjef
Tlf : 92 84 01 77