- Klart størst mangel på sykepleiere, sier norske arbeidsgivere

Lill Sverresdatter Larsen

- Nå trenger vi politikere som er villig til å ta tak i kjernen av problemet, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Sykepleiermangelen er nå på 6600 sykepleiere og spesialsykepleiere, en liten nedgang fra 6950 fra for ett år siden. Det mangler 5900 sykepleiere mot 5350 i forrige undersøkelse, mens tallene for spesialsykepleiere og jordmødre viser en bedring og er på 700. Samtidig mangler det også flere helsefagarbeidere enn for ett år siden, det tallet er nå estimert til 2600 av norske arbeidsgivere.

- Må ta tak i kjernen av problemet

– Vi vet at noen gir opp å skaffe sykepleiere og heller lyser etter helsefagarbeidere, men så ser de at de ikke får tak i det heller. Og når sykehusene ansetter flere sykepleiere, øker kommunenes problemer med å skaffe kvalifisert helsepersonell. Nå trenger vi politikere som er villig til å ta tak i kjernen av problemet, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Hun viser blant annet til dagens sak i NRK om Herøy i Nordland som forteller at kommunen nylig har ansatt en sykepleier og en helsefagarbeider som ikke forstår norsk.
– Vi er desperate, sier kommunalsjefen til NRK om den uheldige situasjonen.

– Det er dessverre ikke unikt. Vi gjør det vi kan fra vår side for å bidra med løsninger. Vi har foreslått at det sees på bedre oppgavedeling. Bruken av ny teknologi må forseres. Men det er også på høy tid at ansvarlige myndigheter ser at det mest samfunnsøkonomiske er å ta vare på alle de som allerede er utdannet. Alt for mange forlater yrket lenge før pensjonsalder, sier Sverresdatter Larsen.

Lønna må opp og belastningen ned

NAV publiserte i dag sin årlige bedriftsundersøkelse der de ser på hvilke forventninger bedriftene har i forhold til sysselsettingsutviklingen det kommende året.

Årets undersøkelse estimerer en mangel på 5900 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere og jordmødre.

NAVs bedriftsundersøkelse
Siden 2015 har NAVs bedriftsundersøkelse vist en stor økning i mangelen på sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre - fra 2600 i 2015 til 6600 i dag.

- Vi skal fortsatt jobbe aktivt inn mot myndigheter og samarbeide med andre profesjoner i helsevesenet for en bedre oppgavedeling. Og vi må få tatt i bruk teknologi på en måte som frigir sykepleierkapasitet. Men det er ingen vei utenom at lønna må opp og belastningen må ned.  En av fem forlater yrket de første ti årene etter endt utdanning, sier Lill Sverresdatter Larsen.

En varslet krise

- Dette har vært en varslet krise, både av Norsk Sykepleierforbund og av andre som for eksempel Riksrevisjonen i 2019.  Det er en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra politikere og helsemyndigheter dersom sykepleiermangelen nå ikke blir tatt tak i. Pandemien har vist hvor avhengige vi er av utenlandske vikarer. Det er ikke etisk i en situasjon der alle land i Europa og verden mangler sykepleiere, og heller ingen farbar vei for Norge. Vi skal ha en god beredskap i eget helsevesen og likeverdige helsetjenester over hele landet. Det er et politisk ansvar, sier Sverresdatter Larsen.

Nyttige veier videre