Krever bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

svangerskaps, fødsels og barselomsorg

Nestleder i Jordmorforbundet NSF, Kristin Holanger, holdt appell for en styrking av svangerskaps, fødsels og barselomsorgen.

Flere organisasjoner var samlet på markeringen, og overleverte syv krav til helseminister Ingvild Kjerkol. For Norsk Sykepleierforbund stilte nestleder i Jordmorforbundet NSF, Kristin Holanger og leder av helsesykepleierne i Sykepleierforbundet, Ann Karin Swang.

svangerskaps, fødsels og barselomsorg
Leder av Landsgruppen av helsesykepleiere, Ann Karin Swang og andre NSF-ere støttet opp om markeringen.

Norsk Sykepleierforbund mener at kvinner skal sikres å ha en jordmor hos seg i hele den aktive fasen av fødsel. Dette gir trygghet, påvirker fødselsutfallet positivt, og er viktige kvalitetskrav for en trygg fødsel.

Trommekorpset
NSFs trommekorps og nestleder i NSF Oslo, Eirik Aldrin, var høylytt til stede.

– Vi kan ikke ha et helsesystem hvor tjenesten ikke gir nødvendig hjelp i en av livets mest avgjørende og sårbare faser. Det er samfunnsøkonomisk smart å satse på styrket jordmortjeneste sier 2. nestleder i Sykepleierforbundet, Kai Øivind Brenden, som dessverre ble forhindret fra å delta i demonstrasjonen.

svangerskaps, fødsels og barselomsorg
Demonstrasjonen samlet mange mennesker.

– Det er klokt å bygge ut helsestasjonstjenesten i kommunene, med jordmødre og helsesykepleiere. Livsviktig investering i livsviktig kompetanse, fortsetter Brenden.

Har advart

– Jordmorforbundet NSF har over flere år advart mot at fødsels- og barselomsorgen reduseres til en minimumstjeneste. Vi er alvorlig bekymret for mangelen på jordmødre og jordmorflukten vi ser fra sykehusene. Det har stor betydning for kvalitet, kompetanse og pasientsikkerhet, sa Kristin Holanger i sin appell.

Kristin Holanger
<em>Nestleder i Jordmorforbundet NSF, Kristin Holanger</em>, holder appell.

– Finansieringsmodeller må endres, vi må få på plass økt grunnbemanning, hele stillinger, utdanning av flere jordmødre og effektive tiltak for å beholde de jordmødrene vi har, sa Holanger.

Nye sykehus må ikke planlegges for trange slik at familiebasert barselomsorg med plass til ledsager, og kunnskapsbaserte normalfødsel tilbud som ABC, ikke blir prioritert bort. Jordmorforbundet vil ha på plass øremerking av midler som strakstiltak før endrede finansieringsmodeller er på plass.

Kristin Holanger
Kristin Holanger

– Utfordringene i fødselsomsorgen er en varslet krise. Prioritering av kvinnehelse er fortsatt ingen selvfølgelighet. Derfor støtter Jordmorforbundet NSF at kvinner trenger lovfestede rettigheter innen svangerskap, fødsel og barselomsorgen, sa Holanger.

Leder av Landsgruppen av helsesykepleiere, Ann Karin Swang, kom også med en appell.

Ann Karin Swang
Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere.

Viktig å rope ut

– Barselopprøret er et viktig opprør. Det er viktig fordi forebyggende arbeid må starte tidlig, og fordi det er mye bedre og billigere å gjøre noe tidlig enn å gi hjelp når problemene har blitt altfor store. Det er viktig for at det handler om barna våre, sa hun.

– Alle barn har rett på lik hjelp uansett hvilken adresse de bor på. Styrk helsestasjonstjenesten i alle kommuner, vi trenger nok folk med riktig kompetanse, helsesykepleiere og jordmødre er begge viktige aktører i tjenestene og i barseltiden.

Trommekorpset
Norsk Sykepleierforbunds trommekorpset deltok i markeringen.

Vi helsesykepleiere har kompetanse til å hjelpe mor, far og barn i den sårbare tiden som barseltiden er. Men det er stor helsesykepleiermangel i Norge i dag, og med nok helsesykepleiere kunne helsestasjonen:

 • Sikre minst et hjemmebesøk av helsesykepleier
 • Tilbudt ekstra hjemmebesøk ved behov
 • Prioritert barselgrupper på helsestasjonen
 • Gitt familien ekstra tilbud om kurs/undervisning om helserelaterte tema som søvn, foreldrerollen, gråt og ernæring.
 • Gitt støtte og veiledning
 • Gitt hjelp til annen hjelp når det er behov for det

Dette er kravene fra barselopprøret:

 1. Nok penger, nok folk og nok plass. Ny finansieringsmodell som sikrer kvalitet, kontinuitet og tid til omsorg i svangerskaps, fødsels og barselomsorgen
 2. Et samlet lovverk for svangerskaps, fødsels og barselomsorgen som sikrer og styrker kvinners rettigheter
 3. Lik rett til et godt tilbud i hele landet.
 4. Styrket oppfølging av mors fysiske og psykiske helse. Dette omfatter som et minimum hjemmebesøk av jordmor etter fødsel, en strukturert etterkontroll, tilbud om sjekk og opptrening hos fysioterapeut
 5. Helhetlig omsorgsmodell med kontinuitet. Det innebærer at kvinner følges av den samme jordmoren eller et lite team av faste jordmødre gjennom svangerskapet, i fødsel og i barseltiden
 6. Kvinnesentret svangerskaps, fødsels og barselomsorg
 7. Familievennlig tilbud. Det innebærer blant annet at man inkluderer partner/støtteperson i svangerskapsoppfølging, under hele fødselen, i barseltid og ved oppfølging på helsestasjon når mor ønsker det.

Nyttige veier videre