– Sykepleiere er viktige partnere når helsepolitikk skal utformes

Kirsten Brubakk fra NSF og helseminister Ingvild Kjerkol

F.v. seniorrådgiver Kirsten Brubakk i Norsk Sykepleierforbund og helseminister Ingvild Kjerkol.

– Sykepleiere er viktige partnere når helsepolitikk skal utformes. Å ha med sykepleieperspektivet vil bidra til løsninger som kreves for å møte de globale helseutfordringene. Sykepleietjenesten er viktig for verdens helseforsamling, sa seniorrådgiver Kirsten Brubakk på møtet 11. mai.

Helseminister Ingvild Kjerkol hadde invitert en rekke organisasjoner for å gi sine innspill før møtet i Verdens Helseforsamling (WHA76) 21. – 30. mai.

– Det er flott at Kjerkol inviterer til innspill, og at Helse- og omsorgsdepartementet er lydhøre ovenfor ulike aktører, sier Brubakk. Hun kommenterte på vegne av Norsk Sykepleierforbund (NSF) hovedtemaene som skal drøftes på WHA76; universelle helsetjenester, helseberedskap, bedre folkehelse og mer effektive helsetjenester.

Vil mangle 13 millioner sykepleiere og jordmødre

– Universelle helsetjenester betyr at alle mennesker skal ha tilgang til helsetjenester av god kvalitet når de trenger det, uavhengig av bosted. En bærekraftig utvikling forutsetter tilgang på kompetent personell for å dekke pasientens behov. Det er anslått at verden vil mangle 13 millioner sykepleiere og jordmødre de neste ti årene. Mangel på kompetent personell vil være den største trusselen mot pasientsikkerhet og tjenester av god kvalitet, sa Brubakk.

Hun tok også opp temaer som arbeidsbelastning og utbrenthet hos sykepleiere og jordmødre, vaksinasjon av helsepersonell, desentralisert utdanning, fødselskontroll, samt psykisk helse, på vegne av NSF.