Under lupen: Helsepersonell-kommisjonens rapport

Kai Øivind Brenden

Kai Øivind Brenden, nestleder i Norsk Sykepleierforbund.

Brenden deltok i går i en panelsamtale om Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste», arrangert av Det norske medicinske Selskab.

– Vi har i dag vesentlige mangler – det ser vi av avvik, medlemmer og befolkningens tilbakemeldinger. Hver dag hører vi om ansatte som ikke vil fortsette i en tjeneste hvor kvalitetskravene nesten litt umerkelig blir redusert hver dag, sa Brenden.

I panelet satt også Ståle Clementsen (leder i Overlegeforeningen, Legeforeningen), Iren Luther (leder av Yrkesseksjon helse- og sosial i Fagforbundet) Svein Lyngroth (kommunaldirektør for byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, Oslo kommune).

– Det blir færre ansatte per pasient

Leder for Helsepersonellkommisjonen, Gunnar Bovim, innledet panelsamtalen:

– Det blir færre ansatte per pasient. Kommisjonen mener at svaret ikke er flere ansatte, men at det må jobbes mer effektivt. Dette må løses ved blant annet organisering og oppgavedeling.

Helsepersonellkommisjonen mandat var å finne ut hvor mye helsepersonell Norge trenger i fremtiden, og foreslå tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i hele landet.

En sterk og offentlig helsetjeneste

Brenden uttrykte bekymring for hva som vil skje hvis kvaliteten på helsetjenestene reduseres.

– For lav finansiering og kvalitet vil sannsynligvis føre til en todelt helsetjeneste, hvor ressurssterke innbyggere betaler for den kvaliteten som både er forventet og nødvendig. Problemet er at private helsetjenester vil trekke helsepersonell ut av den offentlige helsetjenesten.

Den samme bekymringen ble delt av de øvrige i panelsamtalen – som var tydelig på at vi må prioritere en sterk og offentlig helsetjeneste.