Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen
Lill Sverresdatter Larsen er utdannet sykepleier, har master i helsefag og doktorgrad i helsevitenskap.

Forbundslederen er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Tromsø, har master i helsefag og doktorgrad i helsevitenskap. Hun har permisjon fra stillingen som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun underviser på Institutt for helse- og omsorgsfag innen emner som eldreomsorg, psykisk helse og rus og vitenskapsteori og metode.

Hun har tidligere vært nestleder i Norsk Sykepleierforbund Troms, hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge og prosjektkoordinator for NSFs 100-årsjubileum.

Kontaktinfo og bilder

Mer fra forbundslederen