Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Invitasjoner til forbundsledelsen til å delta på arrangementer under Arendalsuka 2024 bes rettes til theols@nsf.no innen 15. mai.

Øvrige spørsmål om NSF på Arendalsuka kan rettes til jon.fredrik.braadland-konstali@nsf.no.

Sverresdatter Larsen har tidligere vært nestleder i Norsk Sykepleierforbund Troms, hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge og prosjektkoordinator for NSFs 100-årsjubileum.

Hun har permisjon fra stillingen som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun underviser på Institutt for helse- og omsorgsfag innen emner som eldreomsorg, psykisk helse og rus og vitenskapsteori og metode.

Kronikker og innlegg

Kontaktinfo og bilder

Sosiale medier