Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen ble valgt til leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF) i november 2019.

Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Tromsø, har master i helsefag og doktorgrad i helsevitenskap. Hun har nå permisjon fra stillingen som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun underviser på Institutt for helse- og omsorgsfag innen emner som eldreomsorg, psykisk helse og rus og vitenskapsteori og metode.

Sverresdatter Larsen har tidligere vært nestleder i Norsk Sykepleierforbund Troms, hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge og prosjektkoordinator for NSFs 100-årsjubileum.

Lill Sverresdatter Larsen
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Norsk Sykepleierforbund

Kontaktinfo og bilder

Forbundsleder

Mer fra forbundslederen