Peritonealdialyse

Peritoneal dialyse

Peritoneal dialyse er en dialyseform som øker i anvendelse. Ved peritoneal dialyse fjernes avfallsstoffene fra blodet gjennom bukhinnen (peritoneum) som fungerer som dialysemembran. Bukhinnen har et stort areal og rik blodforsyning. Et mykt kateter opereres inn i bukhulen og 1–2 liter dialysevæske settes inn i bukhulen. Dialysevæsken inneholder glukose (sukker), og ved hjelp av osmose trekkes vann ut av blodbanen. Ved økende glukosekonsentrasjon, mer væsketrekk. Konsentrasjonsforskjeller medfører at avfallsprodukter fjernes. Vanligvis etter noen timer tappes væsken ut, og ny dialysevæske settes inn. Peritoneal dialyse foretrekkes ofte hos barn. Pasienter med kronisk nyresvikt blir opplært til selv å styre behandlingen, som skjer hjemme.

Ulike former for peritoneal dialyse eksisterer. Ved den eldste metoden, CAPD (kontinuerlig ambulatorisk peritoneal dialyse), skiftes dialysevæske vanligvis 4 ganger i døgnet. APD (automatisert peritoneal dialyse) fører til en forenkling i behandlingen ved at dagtiden frigjøres, og dialysebehandlingen foregår bare om natten. Ved hjelp av en maskin bestemmes væsketrekk, og maskinen sørger automatisk for skift og tømming av dialysevæske fra bukhulen.

International Society for Peritoneal Dialysis  http://ispd.org/