Info om faggruppen

Helsesøsters kompetanse

Brosjyren om spesialistgodkjenning (helsesøsters kompetanse) er et godt hjelpemiddel for å beskrive helsesøsters kompetanse og arbeidsfelt.

Helsesøster-mer enn et sprøytestikk

Brosjyre om helsesøstertjenesten, utarbeidet av LaH NSF.
Finnes for tiden bare i elektronisk versjon i påvente av ny forskrift og nye retningslinjer for tjenesten.