NSF seniorsykepleiere i Trøndelag

NSF seniorsykepleiere i Trøndelag er ei gruppe med 232 medlemmer pr. 1.mai 2022.

Seniorsykepleierne arrangerer møteplasser for å ivareta kunnskap og erfaring.

Det arrangeres sosiale møter med forskjellige tema, julemøte, årsmøte og to turer i året.

Medlemsskapet er gratis. For å bli medlem må du oppgi navn og medlemsnr. og sende epost til

Elin.haug@tydalsnett.no eller tlf. 41613265, eller medlemstjenester@nsf.no.

Fordeler som seniorsykepleier

Som Seniorsykepleier/pensjonist, får en de samme økonomiske medlemsfordelene som andre medlemmer- for eksempel gunstige lånebetingelser, forsikringer og rabatter i butikker, på hotell og feriereiser.

Du kan få ytterligere fordeler gjennom PLO (Pensjonistenes Landsforbund) og LOP (Landsorganisasjonen for offentlige penjsonister)

STYRETS SAMMENSETNING:

Britt Aass: leder tlf. 91821751

Elin Reitan: nestleder tlf. 41613265

Berit Mikkelsen: sekretær

Randi Wahl– Olsen: styremedlem  

Liv Hansbakk: styremedlem

Borghild Ramse Berg: varamedlem

Turkomite:  

Ragna Dybdahl Pedersen

Randi Wahl-Olsen

Valgkomite:

Bjørg Sortevik Revis

Borghild Kirkebak

Eva Kolaas