Dilemma 13: Tvangsisolering

Sykepleieren jobber ved en barnepsykiatrisk avdeling. En gutt på 13 år er svært aggressiv og utagerende. Man har forsøkt alle muligheter for å roe ned situasjonen. Personalet har holdt ham fast i flere timer, uten at det har hjulpet.

Noen foreslår isolasjon som et mulig tiltak. Denne mulige løsningen har også vært drøftet med guttens foreldre, som synes det er akseptabelt. Isolasjon av mindreårig pasient bak stengt dør er imidlertid ikke tillatt etter lov om psykisk helsevern

  • Er dette et etisk problem?
  • Hva er det etiske problemet?
  • Hvilke refleksjoner gjør du deg, og hva er de etiske argumentene?
  • Hvordan vil du handle?

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som en del av drøftingen.