Dilemma 14: Belteseng

Sykepleieren jobber ved en psykiatrisk akuttavdeling og har ansvaret for en pasient som han etter hvert kjenner godt. En dag kommer han inn i en situasjon hvor kollegaer på avdelingen har bestemt at pasienten må i belteseng på grunn av aggressiv, verbal atferd. Sykepleieren er helt uenig i beslutningen og mener at det vil bli en negativ erfaring for pasienten.

  • Er dette et etisk problem?
  • Hva er det etiske problemet?
  • Hvilke refleksjoner gjør du deg, og hva er de etiske argumentene?
  • Hvordan vil du handle?

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som en del av drøftingen.