Dilemma 15: Rus og tilbakefall

Ola har slitt med langvarig rusproblemer og er i dagbehandling ved en ruspoliklinikk. Sist helg ruset han seg og møter ikke mandag morgen. Hans behandler ringer og sender sms, men får ikke svar fra Ola. Behandler ringer da nærmeste pårørende, men de har ikke hatt kontakt med ham siden før helgen.

Dette har skjedd gjentatte ganger den siste måneden. Ola har gitt uttrykk for at han har nytte av behandlingen, men at det er vanskelig i helgene. Behandler vet også at Ola synes det er vanskelig. Det er også vanskelig å komme tilbake til dagposten etter et tilbakefall.

  • Er dette et etisk problem?
  • Hva er det etiske problemet?
  • Hvilke refleksjoner gjør du deg, og hva er de etiske argumentene?
  • Hvordan vil du handle?

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som en del av drøftingen.