Dilemma 16: Manglende primærkontakt

En avdelingssykepleier ved psykiatrisk avdeling får en dag meldt en pasient til avdelingen med en kompleks historie. Han har vært i avdelingen mange ganger før og hele personalgruppen ”sukker og stønner” når de hører at han kommer tilbake igjen. Alle gir uttrykk for at de IKKE ønsker å være å være primærkontakt for denne mannen.

  • Er dette et etisk problem?
  • Hva er det etiske problemet?
  • Hvilke refleksjoner gjør du deg, og hva er de etiske argumentene?
  • Hvordan vil du handle?

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som en del av drøftingen.