Dilemma 19: Medisin til rusavhengig

Kari har vært rusavhengig siden hun var 11 år gammel og har ruset seg på de rusmidler som har vært tilgjengelig. Hun har vært utsatt for seksuelle overgrep og omsorgssvikt i barndommen. Etter lengre perioder med mye amfetamin, blir hun psykotisk og utagerende. Da hun var 21 år søkte hun legemiddelassistert behandling og startet med metadonbehandling i LAR. Hun greide ikke å holde seg rusfri fra andre stoffer og fikk også foreskrevet beroligende medisiner og sovemedisiner fra sin fastlege.

Kari får medisiner hjemme av hjemmesykepleien daglig som synes det er vanskelig å vurdere om det er forsvarlig å gi henne dosen eller ikke.

  • Er dette et etisk problem?
  • Hva er det etiske problemet?
  • Hvilke refleksjoner gjør du deg, og hva er de etiske argumentene?
  • Hvordan vil du handle?

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som en del av drøftingen.