Dilemma 21: Sende pasient hjem

Olga er inne til rehabilitering etter et lårhalsbrudd. Hun var ekstra redusert ved innkomst grunnet en pneumoni som hun nå er ferdig behandlet for. Hun har diabetes og bruker insulin. Nå er hun oppe og går med rullator og de ansatte opplever henne som klar og orientert. Hun har hele tiden hatt som mål å komme hjem.

Olga bor alene, men hjemmetjenesten vil følge opp. Det er planlagt utreise over helga siden det ikke er plass på avdelingen lenger. Olgas datter mener imidlertid at moren ikke vet sitt eget beste og at dette er uforsvarlig. Hun sier hjemmetjenesten har sagt at de ikke har ressurser til å følge opp som planlagt.

Olga har en sønn hun har oppgitt som nærmeste pårørende. Han har vært mye på besøk og støtter morens ønske om hjemreise. Datteren bor ikke i nærheten og har ikke besøkt moren den siste uken. Personalet synes situasjonen er vanskelig og vil at avdelingssykepleier snakker med de pårørende og tar en beslutning.

  • Er dette et etisk problem?
  • Hva er det etiske problemet?
  • Hvilke refleksjoner gjør du deg, og hva er de etiske argumentene?
  • Hvordan vil du handle?

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som en del av drøftingen.