Dilemma 5: Avslutte behandling

Sykepleieren jobber på en barneavdeling hvor en ti år gammel gutt ligger på respirator med alvorlig hjerneskade etter en drukningsulykke. Alle prøvesvar tilsier at bedring ikke vil forekomme. Det behandlende teamet er enige om at livsforlengende behandling bør avsluttes.

Foreldrene er uenige i beslutningen. De opptrer aggressivt og sier at de tror det kan skje et under.

  • Er dette et etisk problem?
  • Hva er det etiske problemet?
  • Hvilke refleksjoner gjør du, og hva er de etiske argumentene?
  • Hvordan vil du handle?

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som hjelpemiddel i drøftingen.