Dilemma 6: Nabovarsel

En tidligere nabo til en pasient i omsorgsbolig ringer til lederen for hjemmetjenesten og uttrykker bekymring for pasienten. Hun har sett at pasienten ikke får i seg nok mat, og hun har sett at det flyter med skittentøy på badet. Hun mener pasienten ikke får tilstrekkelig tjeneste og ikke lengre har evne til å bo og leve selvstendig. Naboen er selv sykepleier og ønsker å diskutere saken med lederen.

  • Er dette et etisk problem?
  • Hva er det etiske problemet?
  • Hvilke refleksjoner gjør du deg, og hva er de etiske argumentene?
  • Hvordan vil du handle?

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som hjelpemiddel i drøftingen.