Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten står sentralt i utviklingen av pasientens helsetjeneste. Målinger av kvalitet og pasientsikkerhet og pasienterfaringer må brukes aktivt i utformingen av tjenestetilbudet og i arbeidet med systematisk forbedring.

Politikere og helsemyndigheter forventer at pasientene skal være sikre på at tjenestene virker og er trygge. Er pasienten avhengig av helsehjelp fra flere instanser må tjenestene henge godt sammen.

Feil, uønskede hendelser og nesten-uhell skjer daglig i helse- og omsorgstjenesten. Både blant sykepleiere og annet helsepersonell. Vi kan aldri komme dit at feil aldri skjer, men vi må jobbe for at det skjer minst mulig. Feilene må ikke få store og alvorlige konsekvenser. For å få til det, må vi klare å lære av de feilene som gjøres.

Vårt politiske arbeid

Sykepleietjenesten har stor betydning for god kvalitet og pasientsikkerhet. Det må være åpenhet i arbeidet om kvalitet og pasientsikkerhet, og ikke bare ved avvik eller svikt i tjenestetilbudene. Gjennom en åpen og lærende kultur kan man lære av sine feil og gjøre endringer.

Den enkelte sykepleier og jordmor har en lovpålagt plikt til å utøve yrket omsorgsfullt og faglig forsvarlig. Som sykepleier og jordmor skal du arbeide kunnskapsbasert og i tråd med yrkesetiske retningslinjer. Du skal dokumentere og planlegge din praksis og arbeide med kvalitetsforbedring. For å oppnå dette trenger du rammebetingelser og verktøy som gjør deg i stand til å utøve god praksis.

Nyttige veier videre