Utdanning innen psykisk helse, rus og avhengighet

Gjennom flere undersøkelser er det avdekket at personer med utfordringer innen psykisk helse og rus har 15-20 år kortere levetid enn normalbefolkningen, ofte på grunn av dårlig oppfølging av den somatiske helsen.

Sykepleieren, med sin kunnskap om somatisk helse, er derfor en svært viktig del av teamet rundt den enkelte. Men dagens sykepleiere møter ofte komplekse og sammensatte utfordringer hos pasienter og brukere. Det er derfor viktig å sikre at sykepleiere har tilstrekkelig kunnskap og relevant kompetanse til å bedre brukernes helse og redusere risikoen for somatisk sykdom og tidlig død.

Bachelorutdanning for sykepleiere

For å få autorisasjon som sykepleier, kreves en fullført bachelorgrad i sykepleie. Utdanningen består av både teoriundervisning og praksisstudier. Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning skal sikre lik sluttkompetanse uansett hvor i landet du tar utdanningen. Bachelorutdanningen i sykepleie utgjør fundamentet for sykepleierprofesjonen.

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene har som formål å sikre felles sluttkompetanse. Norsk Sykepleierforbund har gjennomført en uformell kartlegging innen fagområdet psykisk helse og rus.

Masterutdanning for sykepleiere

Vi har i dag ulike mastergradsprogrammer som sykepleiere kan ta innen fagområdet psykisk helse, rus og avhengighet. En av disse masterutdanningene er den nylig vedtatte masterutdanning for sykepleiere innen psykisk helse, rus og avhengighet. Denne masterutdanningen tar sikte på å utdanne sykepleiere til avanserte kliniske spesialister (AKS) innen psykisk helse, rus og avhengighet i tråd med ICNs retningslinjer for advanced practice nursing.

Kunnskapsdepartement og Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for ny masterutdanning i psykisk helse, rus og avhengighet for sykepleiere. NSF har gitt innspill til arbeidet, og leder av NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, Espen Gade Rolland, har deltatt i programgruppen.

Ny forskrift ble vedtatt 15.03.2022

Her kan du søke på master i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet:

Tverrfaglig masterutdanning

Flere høyskoler og universiteter tilbyr i dag tverrfaglig masterprogram innen psykisk helsearbeid eller psykisk helse og rus. Du kan lese mer om utdanningen ved det enkelte læringssted ved å følge lenken under:

Hos utdanning.no kan du lese mer om utdanningsmuligheter innen psykisk helse, rus og avhengighet for sykepleiere.