Utstilling

Sykepleierkongressen arrangeres kun hvert fjerde år, og er den viktigste arenaen for faglig påfyll og nettverksbygging for sykepleiere. Sykepleiere er beslutningstakere, og de påvirker daglig de valg som gjøres vedrørende innkjøp og bruk av medisinsk-teknisk utstyr, hjelpemidler og læremidler.

Sykepleierkongressen arrangeres på The Qube kongressenter, Clarion hotel & Congress Oslo Airport. Utstillingsområdet ligger strategisk plassert i Q2, da Q1 vil brukes til både plenum og paralleller. Alle må gjennom utstillingsområdet for å komme til plenumssalen. Q2 vil bestå av utstillere, postere, mat- og drikkestasjoner.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om priser og lignende, ta kontakt med Maud Kaino som er ansvarlig for utstilling på Maud.Kaino@nsf.no