Brudd i pensjons­forhandlingene

Lill Sverresdatter Larsen Lill Sverresdatter Larsen Lill Sverresdatter Larsen

Bilde

- Særaldersgrensen sykepleierne har handler om at sykepleierne har et belastende yrke. Det at vi kunne sikre at sykepleierne fortsatt kan gå av tidligere enn andre var viktig for å fortsatt rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere. Regjeringen struper pensjonen til den arbeidskraften de behøver mest, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

-  Sykepleieres reelle avgangsalder er 57 år inkludert de som har blitt uføre. Det vi skulle forhandle om nå var en løsning for personer med særaldersgrense og opptjening i påslagsordningen. Det har lenge vært et behov for en avklaring på dette da påslagsordningen gjelder allerede nå.

-  Regjeringen var ikke villig til å sikre de livsvarige pensjonsnivåene for sykepleiere og andre offentlig ansatte med særaldersgrense. Det er alvorlig for våre medlemmer, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Forhandlingene ble brutt fordi Regjeringen i strid med pensjonsavtalen ikke imøtekom interessene for de med særaldersgrenser.