Utsetter pensjonsforhandlinger

Pensjonsforhandlinger

Sykepleiere er blant yrkesgruppene som har særaldersgrense og forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund har deltatt i Unios forhandlingsdelegasjon. Delegasjonen ledes av Unio-leder Ragnhild Lied.

– Det har vært krevende forhandlinger og vi ser at vi trenger mer tid for å komme i havn. Vi har en avtale om å finne varige løsninger som sikrer at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrense, ikke skal komme urimelig ut, sammenliknet med andre grupper. Det er fortsatt målet, men vi trenger å fortsette arbeidet med å finne de gode løsningene fram til februar neste år, sier NSFs leder Eli Gunhild By.

– Forhandlingene om særalderspensjon er en av de siste brikkene i pensjonsreformen som nå skal på plass.

–Vi vil arbeide fram en god langsiktig løsning. Til det ser det ut til at vi trenger mer tid, derfor velger vi å fortsette forhandlingene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 som begge parter skrev under på står det at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser.