Universitet og høgskoler

Arbeidstid for undervisnings- og forskerstillinger

Etter at særavtalen for lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger bortfalt i 2006, er det ikke gjort særskilte unntak for disse stillingsgruppene. Det betyr at hovedtariffavtalens- og arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid også gjelder for disse arbeidstakergruppene, såfremt den ansatte ikke vurdert til å ha en særlig uavhengig stilling. Dette innbærer at arbeidstiden skal legges innenfor kl. 07.00 og 17.00, og ved pålagt overtid skal dette utbetales i hht hovedtariffavtalens bestemmelser i § 13.

Vi har i denne artikkelen samlet en del historisk informasjon om arbeidstid på universitet og høgskoler.

Unios utdanningskonferanse 2019

Høyere utdanning i møte med de store samfunnsutfordringene.

Tid og sted: 26. og 27. mars 2019, Scandic Hotell Asker

Skriveverksted på Lesvos 2019

Også neste år arrangerer NSF skriveverksted for sykepleiere som ønsker veiledning i arbeid med publikasjoner. Årets verksted avholdes 8.-15. september 2019, ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.
Deltakere må ha minimum mastergradskompetanse og være medlem av NSF.

Vil rydde opp i etter- og videreutdanningen av sykepleiere

Under konferansen om kliniske mastergrader i sykepleie tok både forbundsleder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By og statssekretær Lisbeth Normann i Helsedepartementet til orde for å formalisere utdanningen av spesialsykepleiere.

Forsøk med utdanningstilbud for helsefagarbeidere

Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har utlyst opptak til et utdanningstilbud for helsefagarbeidere som ønsker å ta sykepleierutdanning. NSF har bedt om møte med HiOA for å få mer informasjon.

Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kunnskapsdepartementet har bestemt at hver enkelt institusjon selv kan definere hva som kvalifiserer til opprykk. Dette skjer som følge av endringer som Kunnskapsdepartementet har gjort i forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilliinger

 

Endring i forskriften om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

NSF har avgitt en en høring om endring i forskriften om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Regjeringen har foreslått en rekke innstramminger i muligheten til å søke opprykk til førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor.