Universitet og høgskoler

Unios utdanningskonferanse 2019

Høyere utdanning i møte med de store samfunnsutfordringene.

Tid og sted: 26. og 27. mars 2019, Scandic Hotell Asker

Opphold på Xristos Forskningssenter Lesvos i Hellas

En glimrende medlemsfordel! Her kan du lese mer om stedet og om hvordan du går fram for å søke om 1-2 ukers opphold.

Skriveverksted på Lesvos

De siste årene har NSF arrangert skriveverksted på et kloster på øya Lesvos. Et fantastisk sted i rolige og trygge omgivelser. Årets verksted arrangeres  17-24 september 2017

Vil rydde opp i etter- og videreutdanningen av sykepleiere

Under konferansen om kliniske mastergrader i sykepleie tok både forbundsleder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By og statssekretær Lisbeth Normann i Helsedepartementet til orde for å formalisere utdanningen av spesialsykepleiere.

Forsøk med utdanningstilbud for helsefagarbeidere

Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har utlyst opptak til et utdanningstilbud for helsefagarbeidere som ønsker å ta sykepleierutdanning. NSF har bedt om møte med HiOA for å få mer informasjon.

Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kunnskapsdepartementet har bestemt at hver enkelt institusjon selv kan definere hva som kvalifiserer til opprykk. Dette skjer som følge av endringer som Kunnskapsdepartementet har gjort i forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilliinger

 

Endring i forskriften om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

NSF har avgitt en en høring om endring i forskriften om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Regjeringen har foreslått en rekke innstramminger i muligheten til å søke opprykk til førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor.