Verv og vinn

Når du verver medlemmer til NSF, får du fine og nyttige premier. Alle autoriserte sykepleiere i Norge kan bli medlem. 

Slik verver du medlemmer

 • Logg inn på Min side
 • Under Mitt medlemskap velger du Vervinger og Verv nytt medlem 
 • Registrer navn og epost til den du verver. Da vil vedkommende få en mail med link til innmeldingsskjemaet. Når dette fylles ut og sendes til NSF, følger din ververeferanse med. Du blir automatisk kreditert med et vervepoeng når det nye medlemmet er godkjent av NSF.
 • Ønsker du å verve flere medlemmer, fyller du ut verveinvitasjonen en gang til.

Du kan også verve medlemmer ved å printe ut denne kupongen og sende den inn. Husk å printe ut begge sider av kupongen. 

Hvem kan bli medlem?

Alle som er autoriserte sykepleiere i Norge kan bli medlem av NSF. Har man utdanning fra et annet land og venter på godkjenning i Norge, kan man bli ekstraordinært medlem.

Studenter under bachelorutdanning i sykepleie kan bli medlemmer av NSF Student. Det gis ikke vervepoeng for studentmedlemmer.

Vervepoeng

Du får ett poeng for hver person du verver, bortsett fra studenter under bachelorutdanning i sykepleie. Medlemmer av NSF Student er ikke omfattet av vervekampanjen.

Har du vervet elektronisk, vil du få et vervepoeng på Min Side. Du må selv bestille premie, og kontrollere at din postadresse er korrekt.

Vervepremie

Se premieoversikt og bestill premier i verveshopen:

 • Logg på nsf.no og gå til Min side/Mitt medlemskap/Vervinger 
 • Velg Verveshop (linken finner du i boksen "vervinger" nederst på siden)
 • Velg ønsket premie, og bestill

Premien sendes ut pr. post 1 gang i måneden. Husk å kontrollere at postadressen din er registrert riktig under Personalia.

Ta vare på garantibevis etc. som kommer med elektroniske produkter. Eventuelle reklamasjoner på disse sendes direkte til leverandør.  

Behandlingstid i NSF

Normalt er det behandlingstid på 2-3 virkedager etter mottatt innmeldingsskjema, men i høysesong kan det ta inntil en uke. Det nye medlemmet vil få en informasjonsmappe i posten når innmeldingen er godkjent.

Hvis innmeldingsskjemaet er mangelfullt utfylt, eller om det fins andre grunner til at innmeldingen ikke kan godkjennes, vil medlemstjenesten kontakte den som søker medlemskap. Dette kan forsinke innmeldingsprosessen, og det tar tid før du får bestilt premie.

Har den du vervet blitt medlem, uten at du har fått premie/vervepoeng i portalen? Det sendes premier i posten en gang per måned, så det kan ta noen uker fra du har bestilt til den kommer fram.

Uteblitt vervepremie

Her er de vanligste grunnene til at vervepremier uteblir:

 • Det er ikke bestilt premie via nettportalen
 • Vi har feil postadresse på deg
 • Den du sendte verveinvitasjon til har ikke fylt ut og sendt skjemaet til NSF
 • Innmelding er ikke godkjent eller blitt avslått av NSF
 • Innmelding er angret/trukket av søker
 • Det er ikke brukt vervekupong eller elektronisk verveskjema

Dersom NSF ikke godkjenner innmeldingen, eller at søknaden er trukket, sendes det ikke ut vervepremie, og det gis ikke beskjed til verver. Dette fordi medlemskaps behandling er konfidensiell. 

Dersom du ikke brukte vervekupong eller elektronisk verveskjema, blir det ikke automatisk tildelt premie eller vervepoeng. Kontakt medlemstjenesten og oppgi fullt navn på den/de du har vervet.