St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital (Ingress 490)


Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i ett helseforetak, St. Olavs Hospital. Helseforetaket har aktivitet i Trondheim, Orkanger og Røros.
St. Olav er det eneste Universitetssykehuset i Helse Midt-Norge.
NSF St.Olav har ca 3700 medlemmer.

Vår besøksadresse er: Eirik Jarls gt. 10, 1. etasje. Velkommen innom for en prat!

Siste nyheter fra St. Olavs Hospital HF

Enighet mellom NSF og Spekter

Lønnsoppgjøret 2019 er ferdig. Det blir ikke lokale forhandlinger i år.

Delegasjon til Fylkesmøtet 2020

Det ble på medlemsmøtet 22.januar 2020 valgt delegasjon til NSF Trøndelags fylkesmøte i slutten av mars.

Delegater NSF St.Olav til tariffkonferanse 2019

12.juni ble det avholdt medlemsmøte og valgt delegasjon til høstens tariffkonferanse. 

Medlemsmøte og delegater til tariffkonferanse

12.juni kl 15.15 i KA12 arrangeres medlemsmøte om lønnsoppgjøret 2019 og foreberedelser til lønnsoppgjøret 2020. Det skal også velges delegater til høstens tariffkonferanse. 

Valgresultat

Nominasjonskomiteen ved St. Olavs hopital har meddelt valgresultatet etter valg av FTV og HTV for NSF St. Olavs hospital i perioden 2019 - 2021

Valgte delegater til Fylkesmøte 2019

Tirsdag 8/1-19 ble det avholdt medlemsmøte ved St.Olavs hospital. De tilstede fikk mulighet til å stemme over delegater til Fylkesmøte i NSF Sør-Trøndelag.