St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital (Ingress 490)


Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i ett helseforetak, St. Olavs Hospital. Helseforetaket har aktivitet i Trondheim, Orkanger og Røros.
St. Olav er det eneste Universitetssykehuset i Helse Midt-Norge.
NSF St.Olav har ca 3600 medlemmer.

Vår besøksadresse er: Eirik Jarls gt. 10, 1. etasje. Velkommen innom for en prat!

Siste nyheter fra St. Olavs Hospital HF

Gjeldende lønnsopplysninger Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSF ST. Olav og arbeidsgiver St. Olavs Hospital ble enige i lokale forhandlinger like før fristen fredag 10. juni. Onsdag 15. juni godkjente NSF og UNIO årets lønnsoppgjør i sykehusene.

Julen 2016

Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år. En spesiell hilsen til alle dere som er på jobb i høytiden og som bidrar til at befolkningen får den sykepleien det er behov for.

 

Valg av foretaks- og hovedtillitsvalgte 2017

2017 er valgår, også i NSF. Nominasjonskomiteen ved St. Olavs Hospital har nå kommet med sin innstilling til foretaks- og hovedtillitsvalgte.

Medlemsmøte NSF

9/1-2017 arrangerer NSF ved St. Olav medlemsmøte for alle medlemmer.

God sommer!

Sommerhilsen

Endringer i stilling og lønn for pensjonister

Etter en dom i arbeidsretten i 2013 og påfølgende lovendring blir det, fra 1/4-2016, endring i minstegrensen for innmelding i KLP. Dette kan få store konsekvenser for beregning av pensjon for NSFs medlemmer.