St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital (Ingress 490)


Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i ett helseforetak, St. Olavs Hospital. Helseforetaket har aktivitet i Trondheim, Orkanger og Røros.
St. Olav er det eneste Universitetssykehuset i Helse Midt-Norge.
NSF St.Olav har ca 3700 medlemmer.

Vår besøksadresse er: Eirik Jarls gt. 10, 1. etasje. Velkommen innom for en prat!

Siste nyheter fra St. Olavs Hospital HF

Delegasjon til tariffkonferansen 2017

På medlemsmøtet 14.juni ble årets delegasjon valgt. 

Bekymringsmelding vedrørende sykepleiertjenesten ved St.Olavs Hospital

Hovedtillitsvalgtes bekymringsmelding til direktøren ved St.Olavs Hospital

Gjeldende lønnsopplysninger Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSF ST. Olav og arbeidsgiver St. Olavs Hospital ble enige i lokale forhandlinger like før fristen fredag 10. juni. Onsdag 15. juni godkjente NSF og UNIO årets lønnsoppgjør i sykehusene.

Klinikkfordeling

Etter at valget er gjennomført har vi omfordelt klinikker og oppgaver oss hovedtillitsvalgte i mellom.

Resultat valg av hovedtillitsvalgte

Valget av hovedtillitsvalgte for St. Olavs Hospital er nå avsluttet.

Resultat valg av foretakstillitsvalgt

Valget av foretakstillitsvalgt for NSF ved St. Olavs Hospital er nå avsluttet.

Valg 2017

Pågående valg stoppes og annuleres. Nytt valg startes fra 24. januar.

Julen 2016

Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år. En spesiell hilsen til alle dere som er på jobb i høytiden og som bidrar til at befolkningen får den sykepleien det er behov for.