St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital (Ingress 490)


Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i ett helseforetak, St. Olavs Hospital. Helseforetaket har aktivitet i Trondheim, Orkanger og Røros.
St. Olav er det eneste Universitetssykehuset i Helse Midt-Norge.
NSF St.Olav har ca 3700 medlemmer.

Vår besøksadresse er: Eirik Jarls gt. 10, 1. etasje. Velkommen innom for en prat!

Siste nyheter fra St. Olavs Hospital HF

Gjeldende lønnsopplysninger Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSF ST. Olav og arbeidsgiver St. Olavs Hospital ble enige i lokale forhandlinger like før fristen fredag 10. juni. Onsdag 15. juni godkjente NSF og UNIO årets lønnsoppgjør i sykehusene.

Brev angående forkortet rapporttid

NSF har mottat et brev fra direktøren i anledning saken om forkortet rapport- og daglig arbeidstid.

Delegasjon til tariffkonferansen 2017

På medlemsmøtet 14.juni ble årets delegasjon valgt. 

Bekymringsmelding vedrørende sykepleiertjenesten ved St.Olavs Hospital

Hovedtillitsvalgtes bekymringsmelding til direktøren ved St.Olavs Hospital

Klinikkfordeling

Etter at valget er gjennomført har vi omfordelt klinikker og oppgaver oss hovedtillitsvalgte i mellom.

Resultat valg av hovedtillitsvalgte

Valget av hovedtillitsvalgte for St. Olavs Hospital er nå avsluttet.