St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital (Ingress 490)


Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i ett helseforetak, St. Olavs Hospital. Helseforetaket har aktivitet i Trondheim, Orkanger og Røros.
St. Olav er det eneste Universitetssykehuset i Helse Midt-Norge.
NSF St.Olav har ca 3700 medlemmer.

Vår besøksadresse er: Eirik Jarls gt. 10, 1. etasje. Velkommen innom for en prat!

Siste nyheter fra St. Olavs Hospital HF

Enighet mellom NSF og Spekter

Lønnsoppgjøret 2019 er ferdig. Det blir ikke lokale forhandlinger i år.

Medlemsmøte og delegater til tariffkonferanse

12.juni kl 15.15 i KA12 arrangeres medlemsmøte om lønnsoppgjøret 2019 og foreberedelser til lønnsoppgjøret 2020. Det skal også velges delegater til høstens tariffkonferanse. 

Valgresultat

Nominasjonskomiteen ved St. Olavs hopital har meddelt valgresultatet etter valg av FTV og HTV for NSF St. Olavs hospital i perioden 2019 - 2021

Valgte delegater til Fylkesmøte 2019

Tirsdag 8/1-19 ble det avholdt medlemsmøte ved St.Olavs hospital. De tilstede fikk mulighet til å stemme over delegater til Fylkesmøte i NSF Sør-Trøndelag.

Nominasjonskomitens innstilling: foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt St. Olavs hospital

NSFs nominasjonskomite ved St.Olavs hospital har jobbet hardt i desember og vedlagt finnes deres innstilling til vervene foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt perioden 2019-2021

Delegat til fylkesmøte i Sør-Trøndelag?

Vil du være med å påvirke NSFs politikk? Meld deg som delegat til fylkesmøte i Sør-Trøndelag!