St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital (Ingress 490)


Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i ett helseforetak, St. Olavs Hospital. Helseforetaket har aktivitet i Trondheim, Orkanger og Røros.
St. Olav er det eneste Universitetssykehuset i Helse Midt-Norge.
NSF St.Olav har ca 3700 medlemmer.

Vår besøksadresse er: Eirik Jarls gt. 10, 1. etasje. Velkommen innom for en prat!

Siste nyheter fra St. Olavs Hospital HF

Enighet mellom NSF og Spekter

Lønnsoppgjøret 2018 er ferdig. Det blir ikke lokale forhandlinger i år.

Valgresultat

Nominasjonskomiteen ved St. Olavs hopital har meddelt valgresultatet etter valg av FTV og HTV for NSF St. Olavs hospital i perioden 2019 - 2021

Valgte delegater til Fylkesmøte 2019

Tirsdag 8/1-19 ble det avholdt medlemsmøte ved St.Olavs hospital. De tilstede fikk mulighet til å stemme over delegater til Fylkesmøte i NSF Sør-Trøndelag.

Nominasjonskomitens innstilling: foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt St. Olavs hospital

NSFs nominasjonskomite ved St.Olavs hospital har jobbet hardt i desember og vedlagt finnes deres innstilling til vervene foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt perioden 2019-2021

Delegat til fylkesmøte i Sør-Trøndelag?

Vil du være med å påvirke NSFs politikk? Meld deg som delegat til fylkesmøte i Sør-Trøndelag!

Valg av HTV og FTV 2019

Hvem vil du skal representere deg på foretaks- og hovedtillitsvalgtsnivå? Innen 1. mars 2019 skal det velges hovedtilllitsvalgte og en foretakstillitsvalgt.