St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital (Ingress 490)


Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i ett helseforetak, St. Olavs Hospital. Helseforetaket har aktivitet i Trondheim, Orkanger og Røros.
St. Olav er det eneste Universitetssykehuset i Helse Midt-Norge.
NSF St.Olav har ca 3700 medlemmer.

Vår besøksadresse er: Eirik Jarls gt. 10, 1. etasje. Velkommen innom for en prat!

Siste nyheter fra St. Olavs Hospital HF

Enighet mellom NSF og Spekter

Lønnsoppgjøret 2018 er ferdig. Det blir ikke lokale forhandlinger i år.

Delegat til fylkesmøte i Sør-Trøndelag?

Vil du være med å påvirke NSFs politikk? Meld deg som delegat til fylkesmøte i Sør-Trøndelag!

Valg av HTV og FTV 2019

Hvem vil du skal representere deg på foretaks- og hovedtillitsvalgtsnivå? Innen 1. mars 2019 skal det velges hovedtilllitsvalgte og en foretakstillitsvalgt.

Lokal nominasjonskomite før FTV- og HTV-valg 2019

På tillitsvalgtsmøte 25. september ble det gjennomført valg på lokal nominasjonskomite for NSF ved St. Olavs hospital.

Brev angående forkortet rapporttid

NSF har mottat et brev fra direktøren i anledning saken om forkortet rapport- og daglig arbeidstid.

Delegasjon til tariffkonferansen 2017

På medlemsmøtet 14.juni ble årets delegasjon valgt.