St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital (Ingress 490)


Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i ett helseforetak, St. Olavs Hospital. Helseforetaket har aktivitet i Trondheim, Orkanger og Røros.
St. Olav er det eneste Universitetssykehuset i Helse Midt-Norge.
NSF St.Olav har ca 3700 medlemmer.

Vår besøksadresse er: Eirik Jarls gt. 10, 1. etasje. Velkommen innom for en prat!

Siste nyheter fra St. Olavs Hospital HF

Enighet mellom NSF og Spekter

Lønnsoppgjøret 2019 er ferdig. Det blir ikke lokale forhandlinger i år.

Sommerbrev NSF St.Olavs hospital

I vedlegget finner du nyttige linker og kontaktinformasjon til de hovedtillitsvalgte i sommer. 

Medlemsinfo

Kjære medlem!Vi har fått mange henvendelser fra dere de siste dagene om arbeidsgivers stimuleringstiltak. Vi forstår dere har mange spørsmål, men dette er ikke NSFs sommeravtale, og NSF har ikke forhandlet frem satsene eller betingelsene. Alle spørsmål tilknyttet dette må du derfor rette til din leder. 

Nyhetsbrev fra NSF St.Olavs hospital mars 2020

I dag, fredag 27.mars, har vi sendt ut nyhetsbrev vedrørende korona til alle våre medlemmer.

Delegasjon til Fylkesmøtet 2020

Det ble på medlemsmøtet 22.januar 2020 valgt delegasjon til NSF Trøndelags fylkesmøte i slutten av mars.

Delegater NSF St.Olav til tariffkonferanse 2019

12.juni ble det avholdt medlemsmøte og valgt delegasjon til høstens tariffkonferanse.