Medlemsinformasjon

Oppdater din medlemsinformasjon

For at vi enkelt skal komme i kontakt med våre medlemmer er det viktig at både kontaktinformasjonen og opplysningene om nåværende arbeidsgiver som ligger i våre systemer stemmer. Dette må du som medlem endre selv.

Tilbud på trening

Som NSF medlem kan du nå få 20% rabatt på treningskjeden 3T. Frem til 1.juli 2022 er det kampanje med fri innmelding og gratis trening.

Søknad om fagkursmidler for tillitsvalgte, fylkesstyremedlemmer eller faggruppeledere

Som tillitsvalgt, fylkesstyremedlem eller faggruppeleder kan du søke om fagkursmidler.

Trommekorpset

Trommekorpset i Trøndelag øver hver tirsdag på fylkeskontoret. De deltar i togene på 8.mars og 1.mai, og i borgertoget på 17.mai. I tillegg spiller de på store medlemsarrangementer i fylket. Ta kontakt med fylkeskontoret dersom du ønsker å være med. De eneste kvalifikasjonene som kreves er at du er autorisert sykepleier og medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Sykepleierprisene i Trøndelag

Etter fylkessammenslåingen høsten 2020 vedtok fylkesstyret at tradisjonen om prisen for årets sykepleier og sykepleierleder skal videreføres, og at de skal deles ut på julemedlemsmøtet. Fra 2021 bestemte også fylkesstyret at vi skal dele ut pris for årets praksisplass.

Disse kriteriene er vedtatt for prisene:

  • Årets sykepleierleder: Prisen gis til én eller en gruppe av sykepleierledere som inspirerer, motiverer og er kulturbærere av faget sykepleie.
  • Årets sykepleier: Prisen gis til én eller en gruppe av sykepleiere som har vært med på å utvikle eller profilere sykepleierfaget på en positiv måte.
  • Årets praksissted: Har en god kultur for å motta, utvikle og ivareta fremtidens sykepleiere.