Medlemsinformasjon

Oppdater din medlemsinformasjon

For at vi enkelt skal komme i kontakt med våre medlemmer er det viktig at både kontaktinformasjonen og opplysningene om nåværende arbeidsgiver som ligger i våre systemer stemmer. Dette må du som medlem endre selv.

Du oppdaterer informasjonen på Min Side

Tilbud på trening

Som NSF medlem kan du nå få 20% rabatt på treningskjeden 3T.

Les mer om tilbudet fra 3T her

Søknad om fagkursmidler for tillitsvalgte, fylkesstyremedlemmer eller faggruppeledere

Som tillitsvalgt, fylkesstyremedlem eller faggruppeleder kan du søke om fagkursmidler.

Les mer om søknad om fagkursmidler her

Søknadskjema for å utføre oppdrag for NSF

Etter landsmøtesak 17/2019 ble det fattet vedtak om at det kan søkes om å utføre oppdrag for NSF. Informasjon og søknadskjema er kun tilgjengelig for tillitsvalgte.

Trommekorpset

Trommekorpset i Trøndelag øver hver tirsdag på fylkeskontoret. De deltar i togene på 8.mars og 1.mai, og i borgertoget på 17.mai. I tillegg spiller de på store arrangementer for medlemmer i fylket. Ta kontakt med fylkeskontoret dersom du ønsker å være med. De eneste kvalifikasjonene som kreves er at du er autorisert sykepleier og medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Sykepleierprisene i Trøndelag

Etter sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag høsten 2020 vedtok fylkesstyret at tradisjonen om prisen for årets sykepleier og sykepleierleder skulle videreføres, og at de deles ut på julemedlemsmøtet. Fra 2021 bestemte også fylkesstyret at det deles ut pris for årets praksisplass. I 2024 ble denne ble erstattet med studentenes hederspris.

Disse kriteriene er vedtatt for prisene:

  • Årets sykepleierleder: Prisen gis til én eller en gruppe av sykepleierledere som inspirerer, motiverer og er kulturbærere av faget sykepleie.
  • Årets sykepleier: Prisen gis til én eller en gruppe av sykepleiere som har vært med på å utvikle eller profilere sykepleierfaget på en positiv måte.
  • Studentenes hederspris: En veileder eller praksisplass som har en god kultur for å motta, utvikle og ivareta fremtidens sykepleiere.

Medlemsfordeler

Vi anbefaler også at du tar en kikk på alle medlemsfordelene du har i NSF. Du finner dem ved å følge lenken under.