St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital (Ingress 490)


Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i ett helseforetak, St. Olavs Hospital. Helseforetaket har aktivitet i Trondheim, Orkanger og Røros.
St. Olav er det eneste Universitetssykehuset i Helse Midt-Norge.
NSF St.Olav har ca 3700 medlemmer.

Vår besøksadresse er: Eirik Jarls gt. 10, 1. etasje. Velkommen innom for en prat!

Siste nyheter fra St. Olavs Hospital HF

Enighet mellom NSF og Spekter

Lønnsoppgjøret 2019 er ferdig. Det blir ikke lokale forhandlinger i år.

Bekymringsmelding vedrørende sykepleiertjenesten ved St.Olavs Hospital

Hovedtillitsvalgtes bekymringsmelding til direktøren ved St.Olavs Hospital

Klinikkfordeling

Etter at valget er gjennomført har vi omfordelt klinikker og oppgaver oss hovedtillitsvalgte i mellom.

Resultat valg av hovedtillitsvalgte

Valget av hovedtillitsvalgte for St. Olavs Hospital er nå avsluttet.

Resultat valg av foretakstillitsvalgt

Valget av foretakstillitsvalgt for NSF ved St. Olavs Hospital er nå avsluttet.

Valg 2017

Pågående valg stoppes og annuleres. Nytt valg startes fra 24. januar.