St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital (Ingress 490)


Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i ett helseforetak, St. Olavs Hospital. Helseforetaket har aktivitet i Trondheim, Orkanger og Røros.
St. Olav er det eneste Universitetssykehuset i Helse Midt-Norge.
NSF St.Olav har ca 3700 medlemmer.

Vår besøksadresse er: Eirik Jarls gt. 10, 1. etasje. Velkommen innom for en prat!

Siste nyheter fra St. Olavs Hospital HF

Enighet mellom NSF og Spekter

Lønnsoppgjøret 2018 er ferdig. Det blir ikke lokale forhandlinger i år.

Klinikkfordeling

Etter at valget er gjennomført har vi omfordelt klinikker og oppgaver oss hovedtillitsvalgte i mellom.

Resultat valg av hovedtillitsvalgte

Valget av hovedtillitsvalgte for St. Olavs Hospital er nå avsluttet.

Resultat valg av foretakstillitsvalgt

Valget av foretakstillitsvalgt for NSF ved St. Olavs Hospital er nå avsluttet.

Valg 2017

Pågående valg stoppes og annuleres. Nytt valg startes fra 24. januar.

Julen 2016

Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år. En spesiell hilsen til alle dere som er på jobb i høytiden og som bidrar til at befolkningen får den sykepleien det er behov for.