Inkluderende arbeidsliv (IA)

Vårt politiske arbeid

Vi krever at sykelønnsordningen opprettholdes.

Vi krever et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltakelse blant sykepleiere i alle livsfaser.