Kjønn og arbeidsmiljø

Sykepleiere har høyt sykefravær, helserelatert deltid og tidlig avgang fra yrket. Hvordan jobber vi med arbeidsmiljøet i den kvinnedominerte helsesektoren? Arbeidslivsforsker og sykefraværsekspert Solveig O. Ose hevder at HMS-arbeidet, som har sitt utspring i mannsdominert industri, ikke har blitt oversatt til å passe utfordringene i kvinnedominert offentlig sektor. Her jobber man med mennesker, ofte i sårbare situasjoner. Sykepleiere er den yrkesgruppa som er mest utsatt for den særlig helsebelastende kombinasjonen av høye krav og lav kontroll. Arbeidsmiljøbelastningene handler særlig om emosjonelt og relasjonelt arbeid, turnus og nattarbeid, og at man jobber under tidspress der feil kan føre til skader og død for pasientene. Akkumulert belastning – total belastning over tid – er et begrep som ikke finnes i dagens HMS-språk.

Vår politikk

  • at HMS-begrepet gjøres relevant for helsesektoren
  • at kvinners arbeidshelse er et sentralt tema for den nye NOUen om kvinnehelse
  • at skift/turnus-reformen evalueres i et likestillingsperspektiv, og at nattarbeidere omfattes av arbeidstidsforkortelsen
  • at yrkesskadereglene endres slik at at også typiske sykdommer som rammer kvinnedominerte yrker blir erstatningsberettiget.