Den nordiske velferdsmodellen er under press

Lill Sverresdatter Larsen og Ingvild Kjerkol

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen sammen med helseminister Ingvild Kjerkol. Foto: Kristin Henriksen / NSF

– Problemene i helsetjenesten kjenner ingen landegrenser, men det gjør heldigvis ikke løsningene heller. Vi bør samarbeide mer om felles utfordringer. Det sa Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og president for Sykepleiernes samarbeid Norden (SSN).

Norsken, svensken og dansken
Norsken, svensken og dansken. Foto: Kristin Henriksen / NSF

Tilhørerne fikk i programmet høre en panelsamtale med norske Hilde Sandvik, svenske Åsa Linderborg og danske Hassan Preisler. De tre journalistene står bak podkasten «Norsken, svensken og dansken».

De drøftet hvordan helsedebatten fremstår og utfolder seg i de tre ulike landene. Det var en bred enighet om at sykepleiermangelen er stor, og allerede får alvorlig konsekvenser i de tre landa.

Ali Esbati (Riksdagspolitiker fra Sverige), Sofie de Bretteville Olsen (medlem i region hovedstaden fra Danmark) og Alfred Bjørlo (stortingsrepresentant) utgjorde, sammen med NSFs første nestleder Silje Naustvik, et nordisk politikerpanel. De diskuterte blant annet hvordan mangelen på helsepersonell rammer sikkerhet og beredskapen

Norsken, svensken og dansken
Fra venstre: Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, æresmedlem Laila Dåvøy, president i Nordisk Råd Jorodd Asphjell, Sofie de Bretteville Olsen, Hilde Sandvik, Alfred Bjørlo, Ali Esbati og Silje Naustvik. Foto: Ida Spjelkavik / NSF

Bemanningskrisen er et symptom på at velferdsmodellen slår sprekker

Talerne diskutere videre hvordan velferdsmodellen er under press, og vår felles helsetjeneste fikk ett særlig fokus. Noe forbundslederen også drøftet i sitt innlegg.

– Flere av oss som har vokst opp i velferdsstaten tar den litt for gitt, men nå er den under press. Det er ikke lommeboka som skal bestemme om du overlever. Vi tar regninga felles. Som sykepleier gir du helsehjelp uten å måtte spørre om forsikringsbevis, sa Sverresdatter Larsen.

Helseminister Ingvild Kjerkol var tydelig på at hun også ønsket et sterkt offentlig helsevesen, og at hele faste stillinger er en prioritet for regjeringen.

– Og så mener jeg prioritering av ledelse, teknologi, og oppgavedeling er fokusområder for å bedre arbeidsvilkårene, sa Kjerkol til den fullsatte salen.

Lønna må opp og belastningen ned

Men et område ville ikke helseministeren snakke om; lønn.

Det til tross for at NSF sin ferske medlemsundersøkelse viser at for lav lønn og for stor belastning er hovedgrunnene til at sykepleiere ønsker å forlate yrket.

– I Danmark bryter nå statsminister Mette Fredriksen og den danske regjeringen med tidligere prinsipper. De ser at de er nødt til å gjøre noe for å løse bemanningskrisen. Da ser de at de ikke kommer utenom lønn som virkemiddel. Danskene har anerkjent at problemet ikke lar seg løse innenfor deres frontfagsmodell, og gir tre milliarder danske kroner i lønnsløft til spesifikke grupper – blant andre sykepleiere – utenom lønnsoppgjør. Jeg ber norske politikere se mot Danmark, sa Sverresdatter Larsen.

Helsepolitisk dag skjedde tradisjon tro før landsmøte til NSF ble offisielt åpnet.