Folkehelsekonferansen 2022

Bærekraftsmålene bilde

FNs bærekraftsmål

Årets Folkehelsekonferanse ble avholdt på Hamar 18.-19. oktober. Du kan se alle presentasjonene ved å gå inn på Folkehelsekonferansens nettsider.

Flere sykepleiere bidro med faglige innlegg, blant annet om helsekompetansens betydning i folkehelsearbeidet, og om barn og unge med fluktbakgrunn.

Prekonferansen Celebrating 50 years of nordic public health research samlet en rekke nordiske og internasjonale forskere. Sykepleiernes bidrag ble trukket fram som viktig i god, nordisk folkehelseforskning.

NSF hadde stand relatert opp mot konferansens temaer og NSFs politikk på bærekraft, klima og miljø – og særlig på tre utvalgte bærekraftmål:

  • God helse
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mindre ulikhet

Nyttige veier videre