Forbundsledelsens miniturné på Vestlandet

Forbundsledelsen på fergetur på Vestlandet. Lill Sverresdatter Larsen, Kai Øivind Brenden og Silje Naustvik

Forbundsledelsen på fergetur på Vestlandet: Lill Sverresdatter Larsen, Kai Øivind Brenden og Silje Naustvik.

I forbindelse med at et kunstverk i prosjektet The Art of Nursing skulle avdukes i Bergen i juni, ville forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, nestleder Silje Naustvik og andre nestleder, Kai Øivind Brenden å benytte muligheten til å møte sykepleiere på Vestlandet. Selvfølgelig med alle smittevernhensyn ivaretatt. Møter med medlemmer og tillitsvalgte er en viktig kilde til informasjon og inspirasjon.

De har møtt sykepleiere, tillitsvalgte, sykepleieledere, sykepleielærere og et par sykehusdirektører. Turen begynte i Ålesund onsdag 24. juni, deretter beveget de seg til Ørsta og Volda, videre til Førde før følget endte opp i Bergen til avduking av gatekunst fredag 26. juni. Her deler de noen av temaene og stedene de besøkte:

Glitrende fag i møte med pandemien

Uavhengig av sektor og størrelse på enhetene har vi hørt hvordan sykepleiere, med faget i front, har vært helt sentrale i oppgaven med å forberede helsetjenesten på en pandemi. Sykepleiere har blitt gitt oppgaven med å opprette og lede kohorter for covid-19-pasienter, lede og organisere teststasjoner, gi riktig og viktig informasjon til befolkningen gjennom korona-telefon, og tillitsvalgte har deltatt i beredskapsmøter for store sykehus. Sykepleieledere har fortalt om det positive ved å tilbringe mye tid i egen avdeling på grunn av store endringer og stort informasjonsbehov, og utøve stedlig ledelse under pandemien.

Nytt og nyansert syn på teknologi i helsetjenestene

Mange sektorer har blitt tvunget til å intensivere sitt digitale arbeid den siste tiden, også helsetjenestene. Helsesykepleierne i Ålesund kunne følge opp sine ordinære oppgaver ved hjelp av digitale plattformer, men har også sett behovet for nasjonale føringer for digitale verktøy med tanke på sikkerhet. I utdanningssektoren har bachelorveiledningen blitt bedre ved å jobbe digitalt, mens andre ting har vist seg mindre hensiktsmessig gjort over nett. Digitale verktøy har forenklet samarbeid i kommuner med store avstander, som i nylig sammenslåtte Sunnfjord kommune.

Heltidskultur handler om mer enn arbeidstid

Sykepleiere i Ørsta kommune er involvert i en pilot for heltid i samarbeid med KS. De trakk frem mange faktorer som ble bekreftet av sykepleiere andre steder på turen. Heltidskultur handler om å skape en kultur, og kan ikke bare forenkles til arbeidstid. Kulturen er satt sammen av stillingsbrøk, turnus, faglig kompetanse og kompensasjon for helgearbeid, for å nevne noe. Behovet for å beholde sykepleiere er like stort som behovet for å rekruttere, og når sykepleiere erfarer å måtte «velge» deltid på grunn av høy arbeidsbelastning er det et signal som arbeidsgivere må ta på alvor.

Oppgavedeling og kapasitet

Det er på høy tid å snakke om hvordan sykepleierkompetansen er best brukt i et samfunn med sykepleiermangel. Det bekreftes når vi hører at sykepleiere må bruke tid på å brette pasientklær og matlaging. Mange av de vi møtte savner viktige støttefunksjoner og andre fagressurser i både sykehus og kommuner. Sykepleiere tenderer til å få og ta uavgrenset ansvar. Det er helt nødvendig – i tillegg til flere sykepleiere – å ansette portører, helsesekretærer, helsefagarbeidere, renholdere og andre yrkesgrupper, slik at sykepleiere får mulighet til å gjøre sykepleieroppgaver.

Flere sykepleiere ønsker en nasjonal debatt om intensivkapasiteten, i form av spesialsykepleiere og sykehusbygg. Å behandle smittsomme pasienter i rom uten sluser utgjør en risiko for sykepleiere og for pasientsikkerheten. Det har vist seg flere steder i vår, når smittevernutstyr har vært mangelvare. Sykepleierne vi har møtt har bidratt til å finne løsninger, også da.

På hele reisen har vi møtt sykepleiere som kan argumentere for faget sitt, som har mange svar på utfordringer i helsevesenet, og har gode løsninger for å levere enda bedre sykepleie til befolkningen. Modige og tydelige sykepleiere som med stolthet bærer faget sitt i frontlinjen mot koronapandemien.

Det kommer flere avdukinger, så nå ønsker vi oss tips til sykepleiere vi bør møte og snakke med, rundt om i Norges langstrakte land. Send oss dine tips til oss på Instagram, du finner oss under brukernavnet @forbundsledelsen.
Eller send en e-post til vår politiske rådgiver Thea Martine Olsen: theols@nsf.no.

Vi gleder oss til å treffe flere av dere etter sommeren. For nå ønsker vi deg gode sommerøyeblikk, med velfortjent hvile og gode arbeidsdager. Som sykepleiere vet vi at gode stunder er viktig, så ta vare på dem. Vi er her om dere trenger oss.

Hilsen alle oss i forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund