– Ikke noe om oss – uten oss

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Kristin Henriksen / NSF

– Sykepleiere skal lede sykepleiertjenesten. Ikke noe om oss uten oss, sa Sverresdatter Larsen.

Det skapte stort engasjement og ga gjenklang i salen.

– Sykepleiefaglig ledelse er en forutsetning

I dag har mange ledere i helsetjenesten ansvar for altfor mange ansatte. Lederspennet er for stort, noe som vanskeliggjør tett oppfølging for sykepleiere som har en for høy arbeidsbelastning i utgangspunktet.

Forbundslederen slo fast at kompetente sykepleierledere med gode rammevilkår betyr mye arbeidsmiljøet, og må få økt fokus.

– Sykepleierlederne representerer en nøkkelrolle i helsetjenestene. Sykepleiefaglig ledelse er en forutsetning for faglig forsvarlige, solide og effektive helse- og omsorgstjenester, sa Sverresdatter Larsen.

Ledelse – faget i front

Onsdag kveld diskuterte NSFs landsmøtet saken «Ledelse – faget i front». Saken tar opp betydningen av sykepleiefaglig ledelse som forutsetning for faglig forsvarlige, solide og effektive helse- og omsorgstjenester.

- Ledelse og ledere må ikke bli underprioritert i offentlig sektor. Ledelse og sykepleierledere er det som løser utfordringsbildet og fremtidsbilde for Norge, sa 2. nestleder Kai Øivind Brenden i sin innledning til saken.

Kai Øivind Brenden på landsmøte 2023 (Sak 10)
Kai Øivind Brenden, 2. nestleder, innleder saken "Ledelse - faget i front" under landsmøtet 2023. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF

- Uten sykepleierfaglig lederkompetanse er det umulig å lage fremtidens helsetjeneste, og vi må blant annet få et lavere lederspenn for det øker kvaliteten i ledelse, fortsatte Brenden i sin innledning.

jan-erik-nilsen-fagruppeleder-for-sykepleierledere
Mange var engasjerte i debatten om «Ledelse – faget i front», deriblant leder for NSFs faggruppe for sykepleieledere, Jan Erik Nilsen. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF