– Spesialistgodkjenning for sykepleiere må bygge på en fullverdig master

Helsdirektør Bjørn Guldvog

Helsedirektør Bjørn Guldvog i samtale med forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning).

Spesialistgodkjenning for sykepleiere var et av mange tema til diskusjon i møtet mellom Helsedirektoratet og Norsk Sykepleierforbund denne uken.

– I møtene med Helsedirektoratet får vi utvekslet informasjon og diskutert ulike temaer som er viktig for Norsk Sykepleierforbund og landets sykepleiere, sier Sverresdatter Larsen.

Sykepleierkrise på agendaen

Forbundslederen var tydelig på at sykepleierkrisen i Norge, og særlig i distriktene, utfordrer både pasientsikkerheten, målet om et likeverdig helsetilbud i hele landet og totalberedskapen.

– Vi orienterte Helsedirektoratet om vårt arbeid med et «distriktsløft» som skal se på strategier for å sikre kompetanse, beredskap og trygghet i distriktene. Vi håper Helsedirektoratet vil bli med i dette arbeidet.

Pasientsikkerhet og nasjonal sjefssykepleierrollen.

Helsedirektoratet orienterte blant annet om status for arbeidet med nasjonal sjefsykepleierrollen, pasientsikkerhet og prosjektet i «I trygge hender». Helsedirektøren uttalte at samarbeidet med Norsk Sykepleierforbund i arbeidet med handlingsplanen om pasientsikkerhet var positivt.