Stort og smått fra jordmordagen

Jordmordagen

Slik gratulerte Norsk Sykepleierforbund jordmødrene med dagen.

Livsviktig med jordmødre i heltidsstillinger i kommunene

Under tittelen «Når en kvinne skal føde barn er jordmor­kompetanse både livsviktig og livs­nødvendig!» i avisa Sunnhordland skriver Reidun Stavland, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Vestland at det er viktig at kommunene rekrutterer jordmorkompetanse til hele stillinger.

Sunnhordland

Også fylkeskontoret i Vestfold og Telemark hyllet jordmødrene på dagen deres, samtidig som de oppfordret til heltidsstillinger i alle kommuner.

Vestfold og Telemark
Vestfold og Telemark advarer mot ytterligere sentralisering i svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen.

Videohilsen fra forbundslederen

Norsk Sykepleierforbund markerte dagen bredt, spesielt på sosiale medier:

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen hadde spilt inn en videohilsen til jordmødrene i anledning dagen. Filmen kan sees på NSFs Facebook-side. Nedenfor kan du lese hva forbundslederen sa.

Kjære jordmødre og jordmorstudenter

I dag er det den internasjonale jordmordagen. Dere er verdt å feire hver dag, men i dag en særlig feiring og markering.

En feiring og markering av jordmoras livsviktig tjeneste, profesjonell omsorg til kvinner, familien og nyfødte i deres mest sårbare øyeblikk. Du er livsveileder, støttespiller og fødselshjelpens hjerne og hjerte.

Hver eneste dag deler kompetente jordmødre gleden med de som bringer nytt liv til verden. Din kompetanse er en viktig årsak til at disse dagene blir lykkelige.

Dere jobber ikke bare under selve fødselen, dere er like viktige før og etter. Forebyggende og helsefremmende arbeid.

Jordmødre har en bred kompetanse innenfor kvinnehelse, svangerskap, fødsel og barseltid. Som jordmor er du ekspert på ditt felt og din kunnskap er uvurderlig. Du har en særdeles viktig rolle i samfunnet, for beredskap og hvor det er mulig å bo i landet.

Tusen takk for alt dere gjør. La oss sammen feire dere i dag og hedre den viktige rollen dere har.

Gratulerer med jordmordagen!

Jordmordforbundet NSF

Også Jordmorforbundet NSF markerte dagen på sosiale medier.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmorforbundet NSF.
Jordmor Lena Rakfjord (t.v.) og leder av Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup markerer jordmordagen i Sandnessjøen.

Hilsen fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet ved sjefsjordmor Helene Normann, som er tidligere leder av jordmorprosjektet i Norsk Sykepleierforbund, hilste også til jordmødrene.

– Dere har en unik rolle i kvinners og nye familiers liv. Både i Norge og globalt er dere grunnpilarer i å forebygge maternell og perinatal sykelighet og død, var blant hennes budskap.

hdir
Helene Normann, sjefsjordmor i Helsedirektoratet, hilste også til jordmødrene.