Sykepleiere sterkere sammen – i Norden

Fra venstre: Óluva I Gong (Færøyene),  Lill Sverresdatter Larsen (Norge)  Dr Pamela Cipriano (ICN), Grete Christensen (Danmark) Sineva Ribeiro (Sverige) Guðbjörg Pálsdóttir (Island) og Nina Hatahla (Finland).

Fra venstre: Óluva I Gong (Færøyene),Lill Sverresdatter Larsen (Norge) Dr. Pamela Cipriano (ICN), Grete Christensen (Danmark) Sineva Ribeiro (Sverige) Guðbjörg Pálsdóttir (Island) og Nina Hahtela (Finland).

Det sa Lill Sverresdatter Larsen da hun avsluttet 100-årskonferansen til Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN).

I tre dager har representanter fra de seks nordiske sykepleierorganisasjonene i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige vært samlet i Koldingfjord i Danmark. Norsk Sykepleierforbund sitt trommekorps fikk æren av å åpne konferansen.

Samarbeid over landegrenser

De seks sykepleierorganisasjonene har samarbeidet i over 100 år. Nyvalgt leder Lill Sverresdatter Larsen understreket at landene står overfor mange veivalg som krever samarbeid over landegrenser:

– Sykepleiernes Samarbeid i Norden må diskutere hvordan de nordiske sykepleiere kan bidra til å styrke helseberedskapen slik at vi er rustet til både kommende pandemier og andre trusler.

– Sykepleiere må inn i beslutningene

Sykepleiermangelen, som er en realitet i flere land, var tema. Pamela Cipriano, president i The International Council of Nurses (ICN), som også deltok på konferansen var tydelig i sin tale:

– Sykepleiere må inn i beslutningene om organiseringen av helsetjenestene. De må tas bedre vare på verden over. Bare slik kan vi løse de utfordringene verden står foran.

Hun fikk støtte av Sverresdatter Larsen:

– Sykepleiere er den største helseprofesjonen og utgjør en nøkkel for å oppnå universell helsedekning. Vår oppgave er å understreke behovet for bærekraftige helsetjenester og vise hva det betyr i praksis. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi samfunnet trenger det.

Trommekorpset
Norsk Sykepleierforbund sitt trommekorps fikk æren av å <br>åpne 100-årskonferansen.

Faget i front

Hun understreket at det er det sykepleiefaglige perspektivet som skal ligge til grunn for samarbeidet mellom de seks nordiske sykepleierorganisasjonene:

– Det er vår inngang til å ta posisjonen som eksperter på helsetjenestene. Det er vår valuta ved forhandlingsbordet. Det er vår stolthet. Det er den kunnskapen som er forutsetning for at vi kan redde liv og ivareta pasientene. Med faget i front kan vi styrke posisjonen i alle våre nordiske land.

– Tusen takk for den tilliten jeg har fått fra dere til å fly i front for Nordens seks svaner. Som dere vet bytter svanene på å fly i front. Vi skal fly høyt og visjonært sammen, men vi skal lande støtt, avsluttet den nyvalgte lederen til sine 120 sykepleierkollegaer fra Norden.

Symbol på det nordiske samarbeidet

I tillegg til faglige diskusjoner ble det plantet et eiketre ved Hotel Koldingfjord. Dette er en tradisjon hos vårt søsterforbund Dansk Sygeplejeråd, og gjøres ved spesielle anledninger.

Mette Fredriksen, nåværende statsminister i Danmark, har fått æren tidligere. Hun etterfølges nå av Lill Sverresdatter Larsen. Eiketreet står som et symbol på det sterke nordiske sykepleiersamarbeidet.

Grete Christensen (t.v.) og Lill Sverresdatter Larsen
Grete Christensen, forbundsleder i Dansk Sygeplejeråd (t.v.) og Lill Sverresdatter Larsen plantet et eiketre som et symbol på det sterke nordiske sykepleiersamarbeidet.

Du kan lese mer om Sykepleiernes Samarbeid i Norden her.

Sykepleiernes Samarbeid i Norde 1920-2022
Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN) ble etablert i 1920.