Bistand

Bedre systemer på plass hos NSFs partnerorganisasjoner

Granskningsrevisjoner hos NSFs partnerorganisasjoner i Rwanda og Malawi er gjennomført og nå jobbes det med å forbedre rutinene lokalt.

Avslutter samarbeidet i Uganda

NSF avslutter sitt samarbeid med Uganda Nurses and Midwives Union (UNMU) i Uganda. Bakgrunnen for beslutningen, som ble tatt av NSFs forbundsstyre, er at regnskapet for 2017 viser betydelige avvik blant annet i form av udokumenterte kostnader. 

Mislighold av tilskuddsmidler

Det er avdekket mislighold av tilskuddsmidler i NSF sin partnerorganisasjon i Uganda. NSF ser svært alvorlig på dette, og anser det som et klart tillitsbrudd. 

Fornyet støtte til NSF sitt bistandsarbeid!

Visste du at du gjennom medlemskontingenten din er med på å støtte utviklingen av fire afrikanske sykepleierorganisasjoner? NSF har gjennom flere år hatt avtale med Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid) om å styrke sivilt samfunn i Afrika. Forrige avtale gikk ut i 2015, og NSF måtte derfor søke om ny avtale.

Nettverksmøte for sykepleierfagforeninger i sørøst-Afrika

Over 20 presidenter, generalsekretærer og andre medarbeidere fra hele åtte ulike sykepleierfagforbund i sørøst-Afrika var samlet til faglig nettverksmøte i regi av NSF i november 2015.  

Sterkere stemme for våre afrikanske kolleger

En sterkere stemme for afrikanske sykepleiere vokser frem. NSF spiller en betydelig rolle i å bygge sterke, bærekraftige sykepleierorganisasjoner i det sørøstlige Afrika.

Reproduktivt helseseminar i Uganda og Zambia

Over 60 jordmødre i Uganda og Zambia deltok på reproduktivt helseseminar med Mama og Neo Natalie!  

Malawiske sykepleiere gjennomførte landsmøte 2014

I 2006 manglet vår søsterorganisasjon i Malawi det meste. 8 år senere er det hyggelig å være vitne til en velorganisert organisasjon som gjennomfører sitt landsmøte på en effektiv, profesjonell måte.

NSFs bistandsarbeid

Mange malawiske kvinner føder hjemme, de har ikke råd til drosje til byens sykehus. Det var derfor en stor glede for Norsk Sykepleierforbunds (NSF) leder Eli Gunhild By å delta på åpningen av en ny fødeklinikk i ett av hovedstaden Lilongwes fattigste områder, en klinikk hun faktisk har bidratt til å få reist.

NSF besøkte samarbeidspartner i Zambia

Fagsjef Kari Elisabeth Bugge var i april på prosjektbesøk til NSFs samarbeidspartner i Zambia.